Kokoomuksen naiskansanedustajat: Häirintä jättää uhriinsa aina jäljen

Blogi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän naiskansanedustajat haluavat osoittaa erityisen tukensa häirinnän kohteeksi joutuneelle edustajakollega Veera Ruoholle. Edustajat painottavat, että eduskunnan on korkeinta lainsäädäntövaltaa käyttävänä instituutiona näytettävä mallia ja kitkettävä seiniensä sisäpuolelta pois kaikenlainen häirintä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Raassina painottaa, että häirintä rikkoo aina ihmisen omaa itsemääräämisoikeutta vastaan, eikä sitä siksi saa missään olosuhteissa hyväksyä.

”Seksuaalinen häirintä on vakava ilmiö, joka istuu yhteiskunnassamme valitettavan syvällä. Häirintä jättää aina uhriinsa jäljen, joka voi pahimmassa tapauksessa rajoittaa ja haitata koko loppuelämää. Ilmeneviin häirintätapauksiin ei saa suhtautua kevyesti, vaan niihin on puututtava ja häirinnän uhreiksi joutuneiden ihmisten kokemuksia on kuultava. Häirintä ei ole koskaan häirityksi tulleen syyt䔝, Raassina toteaa.

Kokoomuksen naiskansanedustajat ovat yhtä mieltä siitä, että seksuaaliseen häirintään tulee puuttua aktiivisesti ja se tulee lopettaa kaikissa muodoissaan kaikkialla yhteiskunnassa. Seksuaalinen ahdistelu on jo nykyisellään rikoslain nojalla kiellettyä. Pelkkä lainsäädäntö ei kuitenkaan selvästi riitä häirintää lopettamaan.

”Häirinnän ehkäisemiseksi tarvitaan systemaattisia toimintamalleja. Avainasemassa on aktiivinen ja oikea-aikainen puuttuminen ja tietoisuuden lisääminen. Koetusta häirinnästä pitää aina myös pystyä kertomaan, jotta puuttuminen on mahdollista. Tämä edellyttää luottamuksen rakentamista ja matalaa kynnystä,” Raassina jatkaa.

Edustajat pitävät oikeusministeri Antti Häkkäsen käynnistämää #Häirinnästävapaa-kampanjaa hyvänä aloitteena häirintäongelmaan puuttumiseksi. Kampanjan avulla jaetaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja häirintään puuttumisessa. Häirintää ehkäiseviä toimintamalleja on kokoomusedustajien mielestä hyvä teroittaa.

Lisätietoja:

Sari Raassina

+358 505232808

Ota kantaa