Onnea rakas Suomi

Blogi

Itsenäinen isänmaamme Suomi täyttää tänään kunniakkaat 100 vuotta. Itsenäisyyspäivä hiljentää kunnioittamaan maamme itsenäisyyden puolesta taistelleita ja muistelemaan kuluneita vuosikymmeniä. Matka ei ole ollut mutkaton, saati helppo, vaan se on vaatinut vastuullisilta ja isänmaallisilta suomalaisilta suuria ponnistuksia. 100-vuotisitsenäisyyspäivänä on erityisen hyvä pysähtyä miettimään arvoja, elämää ja suomalaisuutta – omia juuriaan.

Avoimuutta, kansainvälisyyttä ja liberaalia demokratiaa haastetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Lisääntynyt epävarmuus on saanut monet ihmiset kääntymään yhä vahvemmin sisäänpäin. On tärkeä muistaa, että olemme riippuvaisia avoimuudesta, kansainvälisyydestä ja kaupasta. Globaalissa maailmassa sulkeutuminen ei ole vaihtoehto. Kansainvälisyys parhaimmillaan vahvistaa suomalaisuutta ja suomalaista identiteettiä. Voimme maailmalla ylpeänä kertoa pienestä pohjoisesta maasta, joka on noussut sivistyksellä, yritteliäisyydellä ja kovalla työllä yhdeksi maailman parhaista maista.

Taloustilanne on ollut viime vuosina hyvin haastava ja aiheuttanut paljon huolta. Talouden saaminen takaisin terveemmälle uralle ei ole ollut istuvalle hallitukselle helppo tehtävä, vaan on tarkoittanut kipeitä säästöjä, tinkimistä ja luopumista. Vaikeita päätöksiä on edessä jatkossakin. Niillä ei kerätä suosiota, mutta ne ovat sitäkin välttämättömämpiä.

Puolustusvaliokunnan jäsenenä oma huomioni ja kiinnostukseni on turvallisuus- ja puolustusasioissa. Turvallisuustilanne ympärillämme on jatkuvasti kiristynyt. Esimerkiksi Venäjän kansainvälisen oikeuden rikkomukset ja sotatoimet Ukrainassa, ovat vaikuttaneet koko Euroopan turvallisuuteen. Voimapolitiikka on tehnyt paluun eikä sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uhkaamista voida sulkea pois.

Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja hänen lausuntonsa kansainvälisten sopimusten ja järjestelmien turhuudesta ovat omalta osaltaan lietsoneet epävakautta. Myös Pohjois-Korean uhittelu on synnyttänyt pelkoa ja kasannut mustia pilviä taivaalle. Kansainvälisen yhteisön on käytettävä kaikki mahdolliset diplomaattiset keinot tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.

Samaan aikaan kun maailma on viime vuosina muuttunut yhä jännitteisemmäksi, puolustusvoimat on joutunut läpikäymään ankaramman säästökuurin kuin mikään muu hallinnonala. Toimintoja on leikattu ja henkilökuntaa vähennetty. Pienemmillä resursseilla ja henkilöstöllä pitää nyt vastata entistä moninaisempiin ja yllättävämpiin uhkiin. Yhtälö on hyvin haastava.

Turvallisuusuhista päällimmäisenä on monen mielessä terrorismi, joka on nostanut päätään ympäri Eurooppaa. Olemme Suomessa toimineet aktiivisesti eri keinoin terrorismin torjumiseksi. Esimerkiksi Suojelupoliisin määrärahoja on lisätty ja tiedustelulainsäädäntö on valmistelun loppusuoralla. Suomi tarvitsee omaa itsenäistä tiedustelukykyä. Kokonaisturvallisuuden kannalta keskeistä siviili- ja sotilastiedustelua ei voi perustaa ainoastaan muilta mailta saatujen tietojen varaan.

Syksyllä hyväksytty sisäisen turvallisuuden strategia nostaa syrjäytymisen yhdeksi suurimmaksi turvallisuusuhaksi Suomessa. Jokainen järjestelmän ulkopuolelle jäänyt yksilö onkin kallis menetys, paitsi taloudellisesti myös inhimillisesti. Tuoreimmassa Pisa-tutkimuksessa nuoremme pärjäsivät hyvin, mutta Suomessa sukupuolten välinen ero oli kaikkein suurin. Panostukset varhaiskasvatukseen, laadukkaaseen koulutukseen ja mielekkäiden harrastusten tarjoamiseen ovat viime kädessä vaikuttavinta turvallisuuspolitiikkaa.

Arjen turvallisuuden ylläpitämisessä viranomaisten lisäksi myös jokaisella yksilöllä on roolinsa. Keskinäinen kunnioitus ja toisten huomioiminen ovat pieniä tekoja, mutta kertovat paljon yhteiskunnan todellisesta tilasta. Turvallinen yhteiskunta tarvitsee valveutuneita kansalaisia, jotka ovat valmiita tarvittaessa tulemaan apuun. Turvallisuus syntyy joka ikinen päivä meidän jokaisen toimesta.

Vaikka huolia ja ratkaistavia haasteita on käsissämme paljon, emme saa unohtaa sitä, että 100-vuotias Suomi on yksi maailman parhaista maista aina lehdistönvapaudesta ja koulutusjärjestelmästä ihmisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Maallamme on pitkät perinteet, ratkaisukeskeisenä ja länsimaiseen liberaaliin demokratiaan pohjaavana vahvana toimijana. Ilman yhteistyötä ja uskoa tulevaan emme ole koskaan pärjänneet, emmekä pärjää tulevaisuudessakaan. Suomalaiseen kansanluonteeseen ei kuulu luovuttaminen haasteiden edessä. Sisulla, ahkeruudella, osaamisella ja päämäärätietoisuudella jatkamme työtä paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Ota kantaa