Etämyyntikielto törmäsi perustuslakiin

Blogi

Alkoholilakia koskeva tuore perustuslakivaliokunnan lausunto julkaistiin 21.11, samoin sitä varten saadut asiantuntijalausunnot. Laajaa mielenkiintoa herättänyt kysymys etämyynnistä päätyi tulkintaan, joka paljastaa melko karuja asioita virkamiesten mahdollisuuksista kävellä poliittisten päättäjien ja jopa lakien yli avoimesti ja kenenkään siihen puuttumatta. Perustuslakivaliokunta katsoo, että lakiesitys ei kiellä alkoholin etämyyntiä. Ja koska pykälät ovat pysymässä entisellään, voidaan tulkita, ettei se ole ollut kiellettyä aikaisemminkaan.

Etämyynnissä on kysymys siitä, että Suomen ulkopuolella oleva myyjä, esimerkiksi ranskalainen viiniverkkokauppa, myy Suomessa olevalle asiakkaalle tuotteita, joiden kuljetuksen myyjä tavalla tai toisella järjestää. Suomen laki ei ole tätä kieltänyt, ja jopa sosiaali- ja terveysministeriö on tällä linjalla kommunikoinut asiasta EU:n instituutioiden kanssa aina vuoteen 2004 saakka. Verohallinnon nettisivuilla on tänä päivänäkin ohjeet siitä, miten toimia oikein alkoholin etämyynnissä:https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/matkustajatuonti/netista_tilaaminen/

STM:n virkamiesten näkemykset kuitenkin muuttuivat. Viimeiset vuodet asia on ollut epäselvässä oikeudellisessa tilassa, koska laissa kieltoa ei ole, mutta toisaalta esimerkiksi STM ja Valvira ovat omina tulkintoinaan väittäneet etämyynnin olevan kiellettyä. Tulli on toiminut tämän tulkinnan pohjalta. Suomessa on vuosien ajan kiusattu ja vainottu etämyyjiä ja näiden asiakkaita ilman, että toiminnalle on ollut oikeaa laillista perustetta. Suomen viranomaisten viestintä eurooppalaisten verkkokauppojen suuntaan on aiheuttanut sen, että moni niistä on varmuuden vuoksi lopettanut Suomeen toimittamisen kokonaan, raskaiden oikeusprosessien pelossa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n sisämarkkinoiden perusvapaus, jonka rikkominen ja rikkomiseen kannustaminen on räikeä väärinkäytös. 

STM:n alainen virasto Valvira on nyt PeV:ssa vääräksi osoittautuneen etämyyntitulkinnan yksi alkulähde. Päävastuussa lienevät kuitenkin ministeriön virkamiehet, jotka ovat dokumentoidusti kehittäneet, ylläpitäneet ja levittäneet niin sanotusti vaihtoehtoista totuutta etämyynnin laillisesta statuksesta. Asiasta on äskettäin kirjoittanut mm. Verkkouutiset: https://www.verkkouutiset.fi/analyysi-alkoholilain-valmistelija-ei-puhu-totta-nettimyyntikiellosta/

Esimerkiksi vuonna 2001 STM:ssä toiminut työryhmä totesi mm. seuraavaa: "Alkoholilaissa ei kielletä kuluttajaa tilaamasta alkoholijuomia ulkomailta. Laissa ei myöskään ole säädöksiä, joissa kiellettäisiin alkoholien myynti- tai lähetystoiminta, joka tapahtuu Suomen ulkopuolella. Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaan elinkeinotoimintaan puuttuminen ei ole tehokkaasti edes mahdollista kansallisella lailla". Säädökset eivät ennen tuota tai tuon jälkeen ole muuttuneet mihinkään, eivätkä ole muuttumassa myöskään nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteella. 

Edellä mainitun työryhmän sihteerinä toimi Ismo Tuominen, nykyään STM:n hallitusneuvos. Kun Tuominen nyttemmin on eri yhteyksissä (esim. kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa) kiistänyt, että viranomaiset olisivat kiristäneet tulkintaa omin päin, hän kertoo asioista toisin kuin ne ovat oikeasti tapahtuneet. Etämyyntitulkintojen vaiheista on olemassa yksityiskohtainen dokumentaatio, joka asettaa STM:n virkamiesten toiminnan tässä asiassa kyseenalaiseen valoon. Ministeri Saarikon pitäisikin nyt asioiden selvittyä ottaa alaistensa virkamiesten ja Valviran toiminta tiukkaan tarkasteluun ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.

Ota kantaa