Jokaisella on oikeus omaan nimeen

Blogi

Kansainvälistä transmuistopäivää vietetään tänään ympäri maailmaa. Muistopäivällä halutaan kunnioittaa kaikkia niitä transihmisiä, jotka ovat kuolleet viharikosten seurauksena. Suomessa transmuistopäivä näkyy  tänään erityisesti Helsingissä eduskuntatalon edessä, kun kansalaisjärjestöt kokoontuvat jättämään kynttilät uhrien muistoksi. Tänään vietetään myös Kansainvälistä lasten oikeuksien päivää ja onkin tärkeää muistaa, että meidän tulee taata joka ikiselle lapselle – myös translapsille – turvallinen tulevaisuus. 

Transihmisten oikeudet ovat yksi aikamme tärkeimmistä ihmisoikeuskysymyksistä. Transihmiset kokevat muita väestöryhmiä enemmän syrjintää ja altistuvat lainsäädännölle, joka rikkoo jokaisen oikeutta itsemääräämiseen ja koskemattomuuteen.

Viime hallituskaudella sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli uuden translain, mutta se kaatui hallituksessa erimielisyyksiin eikä siis edennyt. Myöskään nykyinen hallitus ei ole saanut uudistettua translakia. Toinen korjausta vaativa ja epätasa-arvoa ylläpitävä laki on nimilaki. Spilän hallituksen esittämä nimilain uudistus ei ota riittävästi huomioon transsukupuolisten, muunsukupuolisten, intersukupuolisten ja transvestiittien asemaa. Itsessään nimilain kokonaisuudistus on tervetullut; se ottaa paremmin huomioon nyky-yhteiskunnan muuttuneet perherakenteet. Esimerkiksi sähköinen nimiasioiden käsittely karsii päällekkäisiä viranomaistoimintoja sekä lyhentää nimihakemusten käsittelyaikoja. 

Lakiesitykseen on kuitenkin jätetty etunimen tiukka sukupuolittaminen, mikä on ristiriidassa yhteiskunnassamme tapahtuneeseen kehitykseen verrattuna.  Esityksen mukaan etunimeksi voidaan hyväksyä etunimi, joka on vakiintunut samalle juridiselle sukupuolelle. Tästä tehtävä poikkeus olisi mahdollista vain hakijan sukupuoli-identiteetin perusteella, mihin hakijan tulee antaa pätevä selvitys ja asian päättäminen, sukupuolen arvioiminen jää viranomaisharkintaan, johon se ei tulisi kuulua. 

Tästä etunimien sukupuolisidonnaisuudesta tulisi luopua kokonaan, koska käytäntö on syrjivä niitä henkilöitä kohtaan, joiden sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua se ei tunnusta. Tällainen sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä on myös tasa-arvolain vastaista. Kyse on lopulta arvovalinnasta, ihmisen oman tahdon kunnioittamisesta ja yhdenvertaisuudesta. Paras tapa purkaa asiaan kuuluvia normeja on säätää sellainen nimilaki, joka edistäisi ihmisen omaa itsemääräämisoikeutta ja tarjoaisi mahdollisuuden etunimen muuttamiseen yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä. Ruotsissa ja Islannissa tämä muutos on otettu käyttöön menestyksekkäästi. 

Epäkohdat lainsäädännössä pitävät yllä syrjinnän ja näkymättömyyden ilmapiiriä, jossa yhteiskunta asettaa osalle sen kansalaisista erityisen kynnyksen omaan identiteettiin. Kenenkään ei tulisi joutua kantamaan toiseuden tai vääränä olemisen leimaa. Jokaisella on oikeus osallisuuteen, oman identiteettiin ja yhteiskunnan tunnustamaan yhdenvertaiseen elämään.

 

Ota kantaa