Helsingin kuntapolitiikan viikko 46/2017

Blogi

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa tänä keskiviikkona poikkeuksellisesti jo klo 16, sillä käsittelyssä on ensi vuoden talousarvio. Vaikka talousarvio on käytännössä jo hyväksytty, tapana on, että aiheesta keskustellaan laajasti. Keskustelu aloitetaan pormestarin puheenvuoron jälkeen 5 minuutin ryhmäpuheenvuoroilla. Talousarvio hyväksytään varsinaisesti seuraavan viikon kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan urakoi asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevan lausunnon kanssa.

 

Maanantai 13.11.  

 

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

 

Tiistai 14.11.

 

Kaupunkiympäristölautakunta  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  

 

Keskiviikko 15.11. 

 

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 16.11. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokous on peruttu

 

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan viime viikolla pöydälle jäänyttä osallisuusmallin toteuttamista ja rahoitusta. Malliin kuuluvat esim. stadiluotsit, jotka ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuuhenkilö. Yrityksiä varten on yritysluotsit. Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi, ja tiloja saa varata netistä.

 

Esityslistalla on myös kasa valtuutettujen aloitteita. Itse aion joko jättää pöydälle tai tehdä muutosesityksen aloitteesta 13, joka koskee Tehtaankadun ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamista. Alue on liikenteellisesti hankala aikuisillekin, ja olisi kohtuullista asentaa edes lapsi-liikennemerkkiin vilkkuvalot, joka luvataan tehdä aloitteeni 18 osalta Merimiehenkadun osalta.

 

Kaupunginhallitukselle esitellään erittäin mielenkiintoinen URHEA-kampushanke. Alue on Mäkelänrinteen lukion ympäristössä täällä. Urhea-säätiön on tarkoitus rakentaa noin 12 000 m²:n suuruinen urheiluhalli. Lisäksi kortteliin rakennettaisiin urheiluhallin ja nykyisen lukiorakennuksen väliin sijoittuva enintään 2 500 m²:n suuruinen nivelosa kaupungin hankkeena sekä noin 185 opiskelijan asuntola Hoasin hankkeena.

Mäkelänrinteen lukio ja muut urheiluakatemian oppilaitokset käyttäisivät hallia päiväaikoina ja muina aikoina tilat olisivat paikallisten urheiluseurojen, lajiliittojen ja kuntalaisten sekä aikuislukion käytössä. Hanke on otettu myös kaupungin valtuustostrategiaan.

 

Elinkeinojaostossa seurataan työllisyydenhoidon taloutta ja toimintaa. Esillä on myös alueen varaaminen Royal Areena Oy:lle Jätkäsaaresta, tarkemmin sanoen täältä. Royal Center on yksityisrahoitteinen kiinteistökokonaisuushanke, johon kuuluvat urheiluareena, kylpylähotelli sekä pysäköintitalo. Hankkeen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 51 000 m² ja rakennusinvestointi noin 110 miljoonaa euroa. Kävijöitä odotetaan hankkeen valmistuttua noin 500 000 vuodessa. Hankkeelle esitetään suunnitteluvarausta vuoden 2019 loppuun asti.

 

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa viimeksi pöydälle jääneiden kaava-asioiden käsittelyä

 

Vuosaaressa Aromikujan alueella (siis täällä) laajennetaan Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Asukasmäärän lisäys on 1700. Hakaniemenrantaan puolestaan suunnitellaan hotellia tänne.

 

Laajasalossa tarkistetaan asemakaavaa Kruunuvuorenrannassa. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle.

 

Vuosaaren lukio on vihdoin saamassa uudet tilat Mosaiikkipuistoon. Rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärellä.

 

Lautakunnalle esitellään myös raitioliikenteen kehittämisohjelma.   

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia, joka tulee myöhemmin myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Ruudin toiminta on kohdennettu 13–17 -vuotiaisiin nuoriin, joita asuu kaupungissa tällä hetkellä noin 25 000. Toimintamuotoja ovat esityksen mukaan avustukset ja aloiteoikeus, edustuksellinen toiminta perustettavassa Helsingin nuorisoneuvostossa sekä oppilas- ja opiskelijakunnissa, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen sekä erilaiset nuorille suunnatut tapahtumat.

 

Kaupunginvaltuustolla on siis ruodittavanaan talousarvio, tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja koiraverosta luopuminen. Käsittely näkyy suorana (ja myöhemmin tallenteena) osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiluonnos löytyy täältä.

 

Erinomaista isänpäivää ja alkavaa viikkoa! Näillä näkymin 18.11. päästään kokeilemaan Länsimetroa! Kuvassa istutetaan puolestaan uusia lehmuksia Mechelininkadulle (kuva: Helsingin kaupunki).

Ota kantaa