Helsingin kuntapolitiikan viikko 45/2017

Blogi

Alkavalla viikolla mielenkiintoisin käsiteltävä asia on osallisuusmalli, joka esitellään kaupunginhallitukselle maanantain kokouksessa. Mallissa linjataan kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia. Alla suorat linkit eri toimielinten esityslistoihin ja tiivistelmä tärkeimmistä käsittelyssä olevista asioista.

 

Maanantai 6.11.

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 7.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta, Suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kulttuurijaosto 

 

Keskiviikko 8.11.  

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 9.11

Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 10.11.

Kaupunkiympäristölautakunta, Ympäristö- ja lupajaosto (esityslistaa ei tätä kirjoittaessani ole vielä julkaistu)

 

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan nuorten aloitteita, jotka jäivät viimeksi pöydälle. Nuoret tekivät tammi-kesäkuussa 13 aloitetta. Nuorten aloitteita tehtiin mm. vapaa-ajan viettoon liittyvistä kysymyksistä ja harrastusmahdollisuuksista, oppilaskuntatoiminnasta ja joukkoliikenneasioista.

 

Osallisuusmallin toteuttaminen ja rahoitus on periaatteellisesti erittäin tärkeä asia. Kaupunginvaltuusto päätti johtamisjärjestelmän uudistamisen periaatepäätöksessä, että osana muutosta tehdään kaupunkilaisten osallistumisen linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen. Lisäksi mallissa tulee huomioida alueellinen osallistuminen. Valtuuston linjaus on jatkoa kahden aikaisemman valtuustokauden strategian pyrkimykselle kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamiseen.

 

Malliin kuuluvat esim. stadiluotsit, jotka ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuuhenkilö. Yhteensä stadiluotseja palkataan seitsemän, joista kullakin ovat vastuulla yhden suurpiirin kaupunginosat. Yrityksiä varten on yritysluotsit. Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi ja kaupungin toimialojen yhteistyön edistämiseksi eri kaupunginosissa. Avoimella datalla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä, päätöksenteon seurattavuutta ja palveluiden löydettävyyttä sekä edistetään innovatiivisten uusien palveluiden rakentamista avaamalla lisää dataa ja ohjelmistorajapintoja kaikkien käyttöön.

 

Kaupunginhallitus hyväksyy myös pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen vuosiksi 2017-2021. Sopimuksen tavoitteena on erityisesti parantaa pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa sekä yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa, edistää kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa yhdessä kaupunkien palveluita ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota.

 

Konsernijaostossa käsitellään mm. pks-yhteisöraporttia. Näitä yhteisöjä ovat HUS, HSL, HSY ja Metropolia.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistalla ovat esiopetuksen järjestämispaikat sekä ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat eri kouluasteille.

 

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee useita mielenkiintoisia kaavoja.

 

Talinrannassa tehdään asemakaavaa Muusanpolulle. Kartta löytyy täältä. Tällä hetkellä rakentamattomalle tontille suunnitellaan 4–6-kerroksisia asuinkerrostaloja 130-150 asukkaalle.

 

Arabian tehdaskortteliin (kartta täällä) suunnitellaan asuntoja 1000-1250 asukkaalle. Arabian tehdaskorttelin laajamittainen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa alueelta 2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen. Tavoitteena on toteuttaa poistuvien toimintojen tilalle alueen nykyisiin sekä uusiin rakennuksiin tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Samalla avataan yhteyksiä tehdaskorttelin läpi ja toteutetaan reitteihin liittyvä katuaukioiden sarja.

 

Hakaniemenrantaan suunnitellaan hotellia tänne. Kaupunki myös tiivistyy: Herttoniemen sairaalan aluetta kaavoitetaan puolestaan täällä. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa. Tavoitteena on muuttaa nykyisen sairaalan alue asuinalueeksi sairaalatoiminnan päätyttyä ja luoda mahdollisuuksia liikuntapuiston kehittämiselle. Alueelle voidaan rakentaa lähipalveluja ja erityisesti lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta varten uusi rakennus (peukkua minulta erityisesti tästä). Töölöntullissa eli täällä tehdään puolestaan kaavamuutosta, joka muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. Asukasmäärän lisäys on noin 500. Vuosaaressa Aromikujan alueella (siis täällä) laajennetaan Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Asukasmäärän lisäys on 1700.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee avustusasioita.

 

Kaupunginvaltuustolla on tavallista keveämpi lista. Kyselytunti on aina mielenkiintoinen. Valtuutetut saavat esittää ajankohtaisia kysymyksiä, jotka on toimitettava keskiviikkoiltapäivään klo 17 mennessä. Niistä valitaan vastattavaksi 1-3.

 

Listalla lisäksi Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia sekä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Kartta alueesta löytyy täältä.

 

Oulunkylässä vahvistetaan asemakaava. Alueen kartta löytyy täältä. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhaltijantien ja sen ympäristön tontteja. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strategian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle.

Ota kantaa