Neuvolat mukaan lukutaitotalkoisiin

Blogi

Toivoa antavaa on se, että vuoden 2015 PISA-mittauksessa maassamme pidempään jatkuneessa lukutaidon laskussa oli pysähtymisen merkkejä. Sen sijaan tuloksissa näkyvä vahvistunut osaamisen kulttuurinen ja sosioekonominen eriarvoistuminen osoittaa, että tarvitsemme nopeasti vaikuttavampia ja varhaisempia toimia. Lukutaito ja lukemisen ilo on lahja, joka 100 vuotta täyttävän Suomen on annettava yhdenvertaisesti kaikille lapsille.

Kotien valmius tukea lapsen lukutaidon kehittymistä vaihtelee suuresti. Lapset ovat jo kouluun tullessaan eriarvoisessa asemassa. Osaamisen eriarvoistuminen on pysäytettävä jo varhaislapsuudessa. Koska lasten kielellinen kehitys ja lukemisen valmiudet alkavat kehittyä jo varhaisessa vuorovaikutuksessa, vanhempien tietoisuutta lukutaidon merkityksestä ja kodin keinoista tukea lapsen taitojen kehittymistä on lisättävä. Lukutaito-ohjauksesta on viisasta tehdä säännöllinen osa neuvolatoimintaa.

Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä jaettavaksi neuvoloissa opastuksen ohessa. Toimintaa on pilotoitu ja mukana on ollut kymmenen kunnan neuvolat. Kokemukset ovat olleet todella lupaavia.

Piloteissa materiaaleja jaettiin äitiysneuvoloissa jo ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Kaksivuotistarkastuksessa jaetaan muistutuksena tietoa puhumaan opettelevan lapsen vanhemmille.

Olisi viisasta, että seuraavana askeleena malli otettaisiin käyttöön joka kunnassa. Olen tähän työhön kannustanut neuvoloista vastaavaa ministeri Saarikkoa.

Lukukeskuksen asiantuntemuksella tuottamat materiaalit jaettaisiin kaikkiin Suomen neuvoloihin ja henkilökuntaa ohjeistetaan käyttämään niitä. Kirjastot ja päiväkodit voisivat tilata materiaaleja tarpeen mukaan.

Lapsille lukeminen on vaikuttava tapa edistää lapsen kehittymistä, oppimisen edellytyksiä ja lukutaitoa sekä vahvistaa vanhemmuutta ja samalla vähentää kasvussa olleita lasten oppimistulosten eroja. Kun lapselle on luettu, tulee kirjasta ystävä, joka seuraa koko elämän.

Onneksi tutkimukset osoittavat suomalaisten lukutaidon olevan edelleen kansainvälisesti korkeatasoista. Riittämätön lukutaito on kuitenkin Suomessa vakava ongelma, joka on taltutettava. Oppimistulosten heikentyminen  ei ole uusi asia vaan toimia tilanteen korjaamiseksi on tehty. Opetusministerikaudellani 2007 aloitimme perusopetus paremmaksi (pop) kehittämistyön, jota jatketaan uudistettuna myös tällä eduskuntakaudella. Erityisen tärkeää  käynnissä oleva työ varhaiskasvatuksen osallistumisasteen  ja pedagogisen laadun edistämiseksi. On välttämätöntä, että tähän työhön saadaan mukaan myös neuvolat nykyistä vahvemmin.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

Ota kantaa