Lukutaito-ohjaus osaksi neuvolaa

Blogi

Tutkimukset osoittavat suomalaisten lukutaidon olevan kansainvälisesti korkeatasoista. Riittämätön lukutaito on kuitenkin sata vuotta täyttävässä Suomessa vakava ongelma. Oppimistulosten heikentyminen ja laskeva lukutaito ovat näkyneet useita vuosia tutkimustuloksissa ja toimia tilanteen korjaamiseksi on tehty. Opetusministerikaudellani 2007 aloitimme perusopetus paremmaksi (pop) kehittämistyön, jota jatketaan uudistettuna myös tällä eduskuntakaudella. Olennaista on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvattaminen ja pedagogisen laadun edistäminen.

Toivoa antavaa on se, että vuoden 2015 PISA-mittauksessa lukutaidon laskussa oli pysähtymisen merkkejä. Sen sijaan tuloksissa näkyvä vahvistunut osaamisen kulttuurinen ja sosioekonominen eriarvoistuminen osoittaa, että tarvitsemme nopeasti vaikuttavampia ja varhaisempia toimia lukutaidon edistämiseksi. Lukutaito ja lukemisen ilo on lahja, joka Suomen on annettava yhdenvertaisesti kaikille lapsille.

Lukutaito on oppimisen kivijalka. Kotien valmius tukea lapsen lukutaidon kehittymistä vaihtelee suuresti, ja lapset ovat jo kouluun tullessaan eriarvoisessa asemassa. Osaamisen eriarvoistuminen on pysäytettävä jo varhaislapsuudessa. Koska lasten kielellinen kehitys ja lukemisen valmiudet alkavat kehittyä jo varhaisessa vuorovaikutuksessa, kaikkien vanhempien tietoisuutta lukutaidon merkityksestä ja kodin keinoista tukea lapsen taitojen kehittymistä on lisättävä. Lukutaito-ohjauksesta on viisasta tehdä säännöllinen osa neuvolatoimintaa.

Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä jaettavaksi neuvoloissa opastuksen ohessa. Toimintaa on pilotoitu ja mukana on ollut kymmenen kunnan neuvolat. Kokemukset ovat olleet todella lupaavia.

Piloteissa materiaaleja jaettiin äitiysneuvoloissa jo ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Kaksivuotistarkastuksessa jaetaan muistutuksena faktatietoa puhumaan opettelevan lapsen vanhemmalle. Äitiyspakkauksen Lystileikit vauvan kanssa-kirja toimii tukena tiedon levittämisessä.

Olisi viisasta, että seuraavana askeleena tehdään muutaman vuoden pilotti, jossa malli otettaisiin käyttöön joka kunnassa. Sote-uudistuksen toteuduttua malli olisi toimiva osa jokaista maakuntaa. Pilotissa Lukukeskuksen asiantuntemuksella tuottamat materiaalit jaettaisiin kaikkiin Suomen neuvoloihin ja henkilökuntaa ohjeistetaan käyttämään niitä. Kirjastot ja päiväkodit voivat tilata materiaaleja tarpeen mukaan.

Suomessa vastaavia lukutaidon edistämismateriaaleja jaettiin neuvoloissa laajalti viimeksi 35 vuotta sitten. Useissa Euroopan maista kuten esimerkiksi Saksassa ja Iso-Britanniassa pidetään huolta siitä, että vanhemmat saavat tietoa, ohjeita ja materiaaleja lapselle lukemiseksi säännöllisesti terveystarkastuksen yhteydessä.

Lapsille lukeminen on vaikuttava tapa edistää lapsen kehittymistä, oppimisen edellytyksiä ja lukutaitoa sekä vahvistaa vanhemmuutta ja samalla vähentää kasvussa olleita lasten oppimistulosten eroja. Kun lapselle on luettu, tulee kirjasta ystävä, joka seuraa koko elämän.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

Ota kantaa