Kokoomuksen Sarkomaa: Asiaskastelipykälä selkeytettävä ennen lausuntokierrosta

Blogi

TIEDOTE 31.10. 2017

Vapaa julkaistavaksi heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmässään sosiaali-ja terveyspolitiikasta vastaava Sari Sarkomaa kirjoittaa blogissaan valinnanvapauslakiluonnoksen asiakassetelipykälän vaativan selkeytystä ennen lausuntokierrosta. Sarkomaa toteaa blogissaan hallituksen olevan yksimielinen tavoitteista, mutta pykälän muotoilu on herättänyt runsaasti väärinymmärryksiä ja huolta.

”Lausuntokierrokselle ei pidä laittaa lakiluonnosta, jonka tulkinta ei ole hallitusryhmillä yhdensuuntainen. Isoa uudistusta on vietävä eteenpäin yhteisvoimin. On päivän selvää, että kansainvälisesti laadukasta erikoissairaanhoitoa eikä sen ydintä päivystystä ole kenenkään tarkoitus vaurioittaa. Päinvastoin tavoite on tietenkin edistää soten tavoitteita yhdenvertaisia palveluja ja kustannusvaikuttavuutta, ” toteaa Sarkomaa

Sarkomaan mukaan asiakasseteli on yksi väline turvata ihmiselle sopivat palvelut oikea-aikaisesti ja vaikuttava hoitoketju. Asiakassetelipykälissä on oltava sopivassa suhteessa joustoa mutta myös velvoittavuutta, jotta uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen saadaan riittävät välineet. Säädöksien on edistettävä laadukasta päivystyksen ja koko erikoissairaanhoidon kustannusvaikuttavaa toimintaa sekä maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta. Valinnanvapauden laajentaminen on keino edistää uudistumista palvelunkäyttäjän näkökulmasta.

Lisää asiakasseteleistä, valinnanvapaudesta ja maakunnista Sari Sarkomaan blogissa.

Lisätietoja: Sari Sarkomaa 050 511 3033

 

Ota kantaa