Helsingin kuntapolitiikan viikko 44/2017

Blogi

Kaupunkipolitiikassa on alkamassa mielenkiintoinen viikko: kaupungille hyväksytään budjetti ensi vuodeksi, ja samalla päästään käynnistämään kaupunkistrategian täytäntöönpano tarvittavin resurssein. Valtuustoryhmät pääsivät yksimielisyyteen budjetista tänään. Budjettineuvottelujen tulos löytyy täältä:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/neuvottelutulos-budjettineuvotteluissa

Budjetissa on kasvatukseen ja koulutukseen kaiken kaikkiaan 43 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Ensi vuoden budjetti mahdollistaa mm. yli 1300 uutta päivähoitopaikkaa Helsinkiin. Tiedotteeni ko. aiheesta löytyy täältä:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/apulaispormestari-pia-pakarinen-budjetti-mahdollistaa-yli-1000-uudelle-lapselle-paivakotipaikan

Budjettineuvotteluissa päätettiin lisäresursseista myös segregaation ehkäisemiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin.

Kaupunginvaltuusto lepää tämän viikon, mutta lautakunnissa on käsiteltävänä mielenkiintoisia kaava-ym. asioita. Kokousaikataulu alla – esityslista löytyy suoraan painamalla asianomaisen toimielimen nimeä.

 

Maanantai 30.10.  

 

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta

 

Tiistai 31.10. 

 

Kaupunkiympäristölautakunta  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

 

Torstai 2.11.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto (salassa pidettäviä asioita)

 

Kaupunginhallitus hyväksyy maanantain kokouksessaan Helsingin kaupungin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 sekä vahvistaa tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin ensi vuodelle ryhmien viikonlopun aikana saavuttaman sovun mukaisesti. Samalla on tarkoitus luopua koiraverosta.

 

Oulunkylässä vahvistetaan asemakaavaa. Alueen kartta löytyy täältä. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhaltijantien ja sen ympäristön tontteja sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja liikennealueita. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strategian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle. Samalla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

 

Kaupunginhallitus merkitsee myös tiedoksi nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017. Nuoret tekivät tammikuusta kesäkuuhun 13 aloitetta. Nuorten aloitteita tehtiin mm. vapaa-ajan viettoon liittyvistä kysymyksistä ja harrastusmahdollisuuksista, oppilaskuntatoiminnasta ja joukkoliikenneasioista.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen ja saa Länsimetrohankkeesta selvityksen, joka varmasti herättää keskustelua.

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Postipuiston (kartta täällä) ja eteläisen postipuiston (kartta täällä) kaavoja. Postipuiston osalta asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena on, että alueelle valmistuisi asuntoja noin 3 500 asukkaalle ja toimistotilaa noin 2 000 työntekijälle. Kaava-alue on osa Pohjois-Pasilan nauhakaupunkia, joka jatkuu Metsäläntielle saakka.

 

Runsaasti muita kaava-asioita: Steniuksentien asemakaava (kartta täällä) koskee entisen pelastuskoulun ja Pääkaupungin turvakoti ry:n tontteja. Lisäksi käsittelyssä Herttoniemen sairaalan alueen kaava (kartta täällä). Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa. Karhusaaressa (kartta täällä) edistetään pientalotonttien täydennysrakentamista ja rannan hyötykäyttöä. Kaarelassa on esillä asemakaava (kartta täällä), joka koskee rakentamatonta korttelia. Kaava mahdollistaa Malminkartanon palvelukokonaisuuden täydentämisen ikääntyvien palveluasumisella. Malmilla Asteritiellä (kartta täällä) kaavaehdotus mahdollistaa omaleimaisten urbaanien kerrostaloasuntojen rakentamisen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien ääreen. Lisäksi mm. lausuntoja kasasta aloitteita ja ponsia.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakuntaan saadaan esityslistalla esillä olevien asioiden lisäksi esitys aamutoiminnan pilotista. Esityslistalla on mm. yksityisiin sopimuskouluihin liittyviä asioita (perusopetuksen korvaus, vuokrat, perusparannushankkeet). Yksityiset sopimuskoulut hoitavat opetuksen käytännössä valtiolta saamillaan kotikuntakorvauksilla, ja kaupunki maksaa korvausta vain Helsingin Kristilliselle koululle.

 

Listalla on myös lausunnot Konalan ala-asteen ja Kruunuhaan yläasteen koulujen perusparannusten hankesuunnitelmasta. Lopuksi annetaan vastaus Suomen kieltenopettajien liiton kieltenopetusta koskevaan kirjeeseen.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee mm. aloitteita ja ponsia sekä venekerhojen sopimuksia.

Erinomaista alkavaa viikkoa kaikille!

Ota kantaa