Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Henkilökohtainen budjetti takaa hyvät hoitopolut ja inhimillisen vaihtoehdon kilpailutuksille

Blogi

TIEDOTE 21.10.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja kansaneläkelaitoksen valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa puhui tänään Kuuloliiton liittokokouksessa. Sarkomaan mukaan on vakava ongelma, ettei esimerkiksi vammaisella ihmisellä ole tällä hetkellä aitoa mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa. Ihmisten itsemääräämisoikeuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on Sipilän hallituksen käynnistämän sote-uudistuksen ja valinnanvapauden keskeinen tavoite.

-Kun valinnan palveluiden tuottajasta tekee palvelujen käyttäjä, hankintalakia ei tarvitse soveltaa, eikä kilpailutusta järjestää. Valinnanvapausmallissa elinikäisiä palveluita tarvitsevalle ihmiselle luodaan henkilökohtainen budjetti. Kyseessä on henkilökohtaisesti räätälöity hoitopolku, jonka rakentamisessa palveluiden käyttäjän ja hänen läheistensä osallisuus ja itsemääräämisoikeus vahvistuvat ja palveluiden pitkäjänteisyys turvataan. Tästä on kansainvälisesti hyviä kokemuksia, Sarkomaa kertoo.

Sarkomaan mukaan valinnanvapautta voitaisiin tulevaisuudessa harkita sovellettavaksi myös vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluissa.

-Kelan järjestämän vammaisten tulkkauspalveluun liittyvät huolet osoittavat, että hankintakilpailu istuu huonosti tämän tyyppisen palvelun kilpailuttamiseen. Mielestäni on järkevää muuttaa lakia siten, että tulkkauspalveluiden tuottajat voidaan valita rekisteröitymismenettelyllä julkisen tarjouskilpailun sijaan. Tällöin tulkkauspalvelut voisivat olla valinnanvapauden piirissä.

-Tämä tarkoittaa sitä, että kelan asettamien kriteereiden mukaiset tulkkauspalvelun tuottajat olisivat palvelun käyttäjien itsensä valittavissa. Tästä on tullut vahva viesti ja toive järjestökentältä, Sarkomaa kertoo.

Sarkomaa haluaa edistää avoimuutta ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksia kelassa.

-Kannustan kelaa vauhdittamaan toimia, joissa ihmisen vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan. On viisasta, että kelaan tulee tulkkipalveluihin asiakasraadit, joissa on eri asiakasjärjestöjen edustus.

Sarkomaa pitää henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien käyttöönottoa tervetulleena uudistuksena.

Ihmisen kasvava valinnanvapaus tuo sote-palveluissa päähuomion ihmisiin järjestelmän sijasta. Sarkomaa painottaa, että valinnanvapaus tekee hyvää ennen muuta palveluiden laadulle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

+358 50 5113033

 

Ota kantaa