Helsingin kuntapolitiikan viikko 43/2017

Blogi

Tavanomaista rauhallisemman syyslomaviikon jälkeen alkavalla viikolla alkaa heti tapahtua. Normaalin kokouskalenterin lisäksi ryhmät käyvät myös budjettineuvotteluja, joissa on tarkoitus päästä päätökseen viimeistään ensi viikonlippuna. Esityslistat löytyvät suoraan kalenterin linkkien alta:

Maanantai

Kaupunginhallitus
Elinkeinojaoston kokous on peruutettu

Tiistai   

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

HKL-liikelaitoksen johtokunnan ylimääräinen kokous

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokous on peruutettu

 

Kaupunginhallituksen maanantain kokouksessa käsitellään peräti kolmisenkymmentä uuteen yleiskaavaan liittyvää pontta. Useat niistä on ratkaistu kaupunkistrategian yhteydessä, joten saanemme suurimman osan ratkaistuksi jo huomenna ilman pöydällepanoa.

Lisäksi esityslistalla on Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen. Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia sekä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen. Kartta alueesta löytyy täältä.

Kaupungille asetetaan myös yhdenvertaisuustoimikunta ja tasa-arvotoimikunta. Muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa yhdenvertaisuuden edistämisen linjausten ja toimenpiteiden toteutusta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa puolestaan edellytetään, että kunnat viranomaisroolissa edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Onnistumista näissä tavoitteissa seuraa tasa-arvotoimikunta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto käsittelee liikunnan kansalaistoiminnan avustusten myöntöperusteita ja vahvistaa hakuohjeen vuodelle 2018. Vuonna 2018 avustuskelpoiset liikuntaseurat sekä eläkeläis- ja erityisryhmät voivat hakea toiminta- ja tilankäyttöavustuksia. Tilankäyttöavustusta painotetaan alle 20-vuotiaiden toimintaan. Kokouksessa vahvistetaan myös liikuntatapahtumien avustusperusteet ensi vuodelle.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on hengästyttävän pitkä. Lautakunta käsittelee Postipuiston (Metsäläntie 2–4) asemakaavan muutosehdotusta. Alue sijaitsee täällä. Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Käsittelyssä on myös Eteläisen Postipuiston asemakaavan muutosluonnos. Kartta tässä. Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena on, että alueelle valmistuisi asuntoja noin 3 500 asukkaalle ja toimistotilaa noin 2 000 työntekijälle. Kaava-alue on osa Pohjois-Pasilan nauhakaupunkia, joka jatkuu Metsäläntielle saakka.

Katajanokalla Kanavakatu 14:ssä tarkistetaan asemakaavan muutosehdotusta (kartta tässä). Tontti muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Telakkarannan konepajan ja telakka-altaan asemakaavaa muutetaan (kartta tässä). Asemakaavan muutos mahdollistaa konepajan ja telakkakonttorin muuttamisen palvelu-, liike- ja toimitiloiksi. Lisäksi kuivatelakka-allas liitetään osaksi Telakkarannan julkisia ulkotiloja.

Esityslistalla lisäksi Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvien katusuunnitelmien hyväksyminen. Katujen suunnittelun tavoitteena on parantaa Oulunkylän liikenneturvallisuutta ja erityisesti kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Kuninkaantammen rakentaminen etenee puolestaan katusuunnitelmien hyväksymisellä.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa vielä lausuntoja lukuisista valtuustoaloitteista, jotka koskevat mm. liikenneturvallisuutta Tehtaankadun koulujen ja Merimiehenkadun päiväkodin ympäristössä. Toivottavasti niihin löytyy turvallinen ratkaisu. Oma, varsin edullinen ehdotukseni olisi vilkkuvalojen lisääminen lapsista varoittavaan liikennemerkkiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla on omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot Helsingissä. Näistä keskusteltiin runsaasti kesällä. Uudelleen valmistelluissa omaishoidon tuen myöntämisperusteissa hoitopalkkiot on nostettu Espoon tasolle. Palvelujen käytöstä tehtävät hoitopalkkion pienennykset noudattavat myös Espoon mallia. Hoidettava voi olla poissa kotoa 8−9 tuntia, ilman että se vaikuttaa hoitopalkkion määrään. Arvioitaessa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, otetaan huomioon ohjaus ja valvonta sekä hoidon psyykkinen kuormittavuus. Myöntämisperusteet mahdollistavat omaishoitajan työssäkäynnin hoitopalkkioltaan matalimmassa sekä keskimmäisessä hoitoisuusryhmässä.

Kaupunginvaltuuston kokous on ennakkoarvioiden mukaan tähän mennessä kauden lyhyin. Listalla on oikeastaan vain Etelä-Haagan Kauppalantie 27–29:n asemakaavan muuttaminen. Kaava-alue löytyy täältä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen korttelin rautatien puoleiselle reunalle. Tavoitteena on Huopalahden asemanseudun maankäytön tehostaminen kaupunkikuvaan sopivalla täydennysrakentamisella Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning för en inledande diskussion om verksamheten under mandatperioden med hänsyn till stadens och sektorns mål.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa päätetään Ohja-ohjelmiston ylläpidon tilaamisesta seuraaville neljälle vuodelle.

 

 

Ota kantaa