Kokoomuksen Mäkelä ja Sarkomaa tyytyväisiä: Hallitus on valmis harkitsemaan kaupunkipoliittista selontekoa

Blogi

TIEDOTE 17.10.2017 Julkaisuvapaa heti 

Kokoomuksen kansanedustajat Mäkelä ja Sarkomaa ovat ilahtuneita ministeri Tiilikaisen vastauksesta kokoomusedustajien kirjalliseen kysymykseen (KK 381/2017 vp). Edustajat olivat jättäneet kirjallisen kysymyksen, jossa tiedusteltiin hallituksen valmiutta antaa kaupunki- ja metropolipoliittinen selonteko eduskunnalle. Myötämielisessä vastauksessaan ministeri Tiilikainen toteaa hallituksen olevan valmis harkitsemaan kaupunkipoliittisen selonteon antamista eduskunnalle tai tehostamaan kaupunkipolitiikan sisältäkeskustelua muilla toimilla.

Edustajat katsovat, että hallituksen on syytä harkita asiaa nopeasti ja ryhdyttävä valmistelemaan selontekoa. Selonteolle löytyy todellinen tarve, sillä kaupunki- ja metropolipolitiikka on toistaiseksi osin käyttämätön voimavara. Kaupungistumisen merkitys talouskasvun ja työllisyyden veturina on kiistaton. Suomi ei nouse kestävästi ilman kaupunkipolitiikan täysimääräistä hyödyntämistä.

”Kaupunki ja metropolipolitiikka on kirkastettava. Selonteko on keino läpivalaista metropolialueen ja suurempien kaupunkien merkitys maamme kansantaloudelle. Kaupunkien elinvoimaisuus ja elinkeinopolitiikan onnistuminen tuovat verorahoja palveluiden rahoittamiseen”, kokoomusedustajat toteavat.

Edustajat pitävät selontekoa mahdollisuutena vahvistaa kaupunkipoliittisia toimia ja tuoda eri ratkaisuehdotukset yhteen. Toimiva metropolipolitiikkaa koostuu muun muassa liikenne, maahanmuutto sekä sosiaali- ja asuntopolitiikasta.

”Esimerkiksi hallituksen asuntopolitiikan toimia on tehostettava. Asumisen hintaerot pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä ylläpitävät työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Asuntotuotannon kiihdyttäminen ja tiiviimpi kaupunkirakentaminen poistaisivat kasvun suurimman esteen. Hallituksen tulee pidättäytyä kaikista toimista, joilla lisätään asumisen kustannuksia. Päinvastoin hallituksen on kirittävä toimia, joilla helpotetaan sietämättömän korkeita asumiskustannuksia, joka on keskeinen kasvun este ja etenkin pääkaupunkiseudun asukkaiden arjen kipupiste”, kokoomusedustajat summaavat.

Outi Mäkelä outi.makela@eduskuna.fi 09 432 3181

Sari Sarkomaa sari.sarkomaa@eduskunta.fi 09 432 3033

 

Ota kantaa