Helsingin kuntapolitiikan viikko 41/2017

Blogi

Alkava viikko on kunnallispolitiikan superviikko. Pormestari julkistaa budjettiehdotuksensa tiistaina. Kaupunginhallitus kokoontuu alkavalla viikolla sekä maanantaina että perjantaina koulujen seuraavan viikon syysloman vuoksi. Esityslistat löytyvät suoraan kalenterin linkkien alta:

Maanantai

Kaupunginhallitus 
Elinkeinojaosto

Tiistai   

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokous on peruttu

 

Keskiviikko

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai

HKL-liikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 

Kaupunginhallituksen maanantain kokouksessa käsitellään Etelä-Haagan Kauppalantie 27–29:n asemakaavan muuttamista. Kaava-alue löytyy täältä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen korttelin rautatien puoleiselle reunalle. Tavoitteena on Huopalahden asemanseudun maankäytön tehostaminen kaupunkikuvaan sopivalla täydennysrakentamisella Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää myös ennakkoäänestyspaikoista ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista presidentinvaaleissa. Ennakkoäänestyshän järjestetään 17.-23.1. ja mahdollisen toisen vaalikierroksen osalta 31.1.-6.2. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1. ja mahdollinen toinen vaalipäivä 11.2.

Kaupunginhallituksen perjantain kokouksen esityslista löytyy tästä linkistä tiistai-iltapäivällä. Esityslistalla tulee olemaan kaupungin ensi vuoden talousarvio ja esitys kaupunkistrategian täytäntöönpanosta.

Kaupungin hallituksen elinkeinojaostossa käsitellään Pasilan konepajan alueen toimistotonttien varaamista NCC Property Development Oy:lle. Asiasta tekee mielenkiintoisen se, että ehtojen mukaan tonteille sijoittuvaa hanketta tulee tarjota ensisijaisesti Euroopan lääkeviraston (EMA) mahdollisia toimitilatarpeita varten, mikäli EMA saadaan Suomeen.

Elinkeinojaosto saa myös katsauksen kaupungin kansainvälisen toiminnan suunnitelman valmistelusta. Alustaviksi tavoitteiksi on tunnistettu investointien ja osaajien houkuttelu, yritysten kansainvälistyminen ja pääsy uusille markkinoille, Helsingin kansainvälisen saavutettavuuden vahvistaminen, EU-edunvalvonnan kärkien selkeyttäminen ja priorisointi, hyvien kaupunkisuhteiden säilyttäminen ja vahvistaminen keskeisten kaupunkikumppanien kanssa, kansainvälisten yhteistyöverkostojen ja mahdollisten uusien verkostojäsenyyksien hyödyntäminen kansainvälisen näkyvyyden, maineenrakennuksen ja elinkeinopoliittisen yhteistyön vahvistamiseksi sekä markkinointiin ja Helsingin kärkiin pohjautuva toimintamalli Helsinkiin suuntautuville kansainvälisille vierailuille. Suunnitelma tulee elinkeinojaoston päätettäväksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee toimialan kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta. Varhaiskasvatuksessa on ylityspaineita, koska lapsimäärät ylittävät talousarvion. Ylityspaineet pystytään kuitenkin kattamaan muissa palveluissa syntyvillä säästöillä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy myös Leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen. Lohikäärmepuisto palvelee erityisesti Keski-Vuosaaren ja lähialueiden lapsia ja heidän perheitään. Uudisrakennus korvaa vanhan leikkipuistorakennuksen, jonka kuntotutkimuksessa ilmeni, että rakennuksen seinät ja lattiarakenteet olivat mikrobivaurioituneet. Toiminta siirrettiin jo alkuvuodesta väistötiloihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla on lähinnä ponsia ja aloitteita. Käsittelyssä on esim. Seija Muurisen toivomusponsi hallintokuntien yhteistyön tehostamisesta ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi. Lisäksi esityslistalla on sotainvalidien etuuksien korottaminen. Heille jaettavien lounasseteleiden arvoksi ehdotetaan 10 euroa sekä pesulakorttien maksusitoumusten arvoksi 75 euroa.

Pelastuslautakunnassa valitaan pelastusjohtajan avoimeen virkaan määräaikainen hoitaja.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa viimeksi pöydälle jääneen Itäisen saariston tarkistetun asemakaavaehdotuksen käsittelyä. Kartta löytyy täältä. Alue sisältää 36 itäisen saariston saarta ja 22 asumatonta luotoa. Suurin saarista on Villinki. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy myös Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittävät katusuunnitelmat. Veräjämäessä tarkistetaan Maaherrantien ympäristön asemakaavaa (kartta täällä).

Lautakunta antaa myös lausuntonsa aloitteestani, joka koskee Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamista päiväkotien kohdalla. Lausunnon mukaan Merimiehenkatu on ”tavanomaisen turvallinen” kantakaupungin tonttikatu, jolla on tehty turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Telakkakadun suunnitelman toteutumisen myötä myös Merimiehenkadun länsipää muuttuu tonttikadun luonnetta korostavaksi. Kadun rooli tai käyttö ei ole viime aikoina muuttunut, joten erikseen tehtävälle kokonaisvaltaiselle turvallisuusselvitykselle ei ole perusteita. Tutustun vielä tarkemmin Telakkakadun liikennesuunnitelmaan.

Käsittelyssä on myös valtuustoaloite Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen kohdalla. En ihan purematta niele lausuntoa, jonka mukaan Tehtaankatu ei näyttäytyisi liikenneturvallisuudeltaan poikkeavana muihin kantakaupungin katuihin verrattuna ja että Tehtaankadun ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuus olisi tekeillä olevassa koulujen liikenneturvallisuusvertailussa hyvä. Lausunnossa esitetään, että Tehtaankadulle on tehty lukuisa määrä erilaisia turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näistä syistä johtuen erikseen tehtävälle kokonaisvaltaiselle turvallisuusselvitykselle ei olisi perusteita.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa ei tällä viikolla istuttane pikkutunneille. Käsittelyssä on mm. Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma. Uusi liikuntapuisto hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella monipuolistaa ja parantaa lähialueen asukkaiden liikunta- ja virkistysaluetarjontaa sekä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet myös kilpa- ja harrastustoiminnalle ja erityisesti ulkoliikuntamahdollisuudet lähiympäristön kouluille.

Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUSsille käsiteltiin perusteellisesti kaupunginhallituksessa, joten se edennee esityksen mukaisesti. Helsingin kaupungin neurologian ja HYKSin neurologian toimintojen yhdistyminen vahvistaa molempia yksiköitä. Yhdistyminen tuottaa synergiaetuja erityisesti avokuntoutuksessa ja aivovammojen polikliinisessa hoidossa. Integraatio mahdollistaa neurologisen kuntoutuksen tutkimustoiminnan merkittävän laajentamisen ja tieteellisen työn tulosten nopean käyttöönoton kuntoutuspotilaiden hyväksi.

Kalasataman keskus 2:n asemakaavaa muutetaan. Kartta löytyy täältä. Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia sekä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Ota kantaa