Varhaiskasvatus on oikealla kurssilla

Blogi

Oppimisen varhaisvuosiin panostaminen on kannattavin koulutusinvestointi, minkä yhteiskunta voi tehdä.  Kyse on yksinkertaisesti siitä, että kodin ohella lapsen kehityksen ytimessä on laadukas varhaiskasvatus, jota annetaan päivähoidoissa ja esiopetuksessa.

Jo tällä hetkellä varhaiskasvatuksemme laatu kisaa kansainvälisissä vertailuissa kärkisijoista. Suomalaiset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen kuitenkin vähiten suhteessa muihin Pohjoismaihin. Suomessa kolmevuotiaisista vain 68 prosenttia ja neljävuotiaista 74 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen, kun muissa Pohjoismaissa luvut ovat yli 90 prosenttia.

Näiden lukujen sokea tuijottaminen ei suinkaan ole itsetarkoitus, mutta olisi tärkeää saada yhä useampi lapsi mukaan toiminnan piiriin.  Varhaiskasvatus auttaa kotien työtä, kannustaa lapsia kehittymään omaan tahtiinsa sekä antaa täyden tuen myöhemmälle opintielle. Varhaiskasvatuksen avulla on myös mahdollista ehkäistä syrjäytymistä. 

Varhaiskasvatus vaatii sitoutumista, ihmisiä ja varoja. Henkilökunnan ammattitaito ja laadukas toiminta kulkevat käsi kädessä, minkä vuoksi niin opettajien perus- kuin täydennyskoulutuskin on toteutettava hyvin ja riittävän laajasti. Asiassa ollaan jo vahvasti liikkeellä.

Jatkossa jokaisessa lapsiryhmässä tulee olla vähintään yksi kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut varhaiskasvatuksen ammattilainen. Tässä auttaa opetus- ja kulttuuriministeriön päätös lisätä yliopistoihin 1000 uutta lastentarhanopettajien aloituspaikkaa seuraavien kolmen vuoden aikana. 

Tulevaisuudessa kotiväki otetaan entistä aktiivisemmin mukaan päivähoidossa tapahtuvaan toimintaan. Kuluvan hallituskauden aikana aloitettu varhaiskasvatusuudistus tuo mukanaan jokaiselle lapselle laadittavan yksilöllisen pedagogisen ”opetussuunnitelman”. Siihen kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet. Ja olennaista tietenkin on, että vanhemmat laativat tuon suunnitelman yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa. 

Kokoomus on nostanut yhdeksi kärkitavoitteekseen nuorison hyvinvoinnin ja koulutuksen. Tähän kuuluu pitkän tähtäimen tavoite taata perheille maksuton puolipäiväinen varhaiskasvatus. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että 3—5-vuotiaille lapsille kustannetaan julkisin varoin kahdenkymmenen viikoittaisen tunnin varhaiskasvatus. 

Nykyinen hallitus on jo päättänyt alentaa varhaiskasvatusmaksuja tuntuvasti etenkin pieni- ja keskituloisilta perheiltä.  Myös sisaralennus nousee kaikkien perheiden osalta 10 prosentista 50 prosenttiin, eli toisen lapsen maksut ovat jatkossa vain puolet nykyisestä. Uudistukset tulevat voimaan 1.1.2018 ja samalla maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6700 perhettä lisää. Suunta on oikea.

Ota kantaa