Kokoomuksen Sarkomaa: Ulkosuomalaisten kirjeäänestysmahdollisuus -tervetullut demokratialoikka

Blogi

TIEDOTE 13.9.2017
Vapaa julkaistavaksi heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja Suomi-Seuran johtokunnan jäsen Sari Sarkomaa iloitsee ulkosuomalaisten pitkäaikaisen tavoitteen etenemisestä. Eduskunta alkaa tänään käsitellä hallituksen esitystä, joka tuo ulkomailla asuville ja tilapäisesti oleskeleville äänioikeutetuille oikeuden kirjeäänestykseen kaikissa yleisissä vaaleissa.

”Kirjeäänestyksen tarkoituksena on parantaa ulkomailla pysyvästi asuvien ja tilapäisesti oleskelevien äänioikeutettujen äänestysmahdollisuuksia. Nykyisin ulkosuomalaiset pääsevät äänestämään Suomen edustustoissa. Usein äänestämisen esteenä ovat pitkät, kalliit ja aikaa vievät matkat äänestyspaikalle. Käytännön syyt voivat estää äänestämisen, vaikka äänestystahtoa olisi.”, Sarkomaa toteaa.

Kirjeäänestysmahdollisuuden luominen turvaa ulkosuomalaisille nykyistä tasavertaisemmat mahdollisuudet käyttää äänioikeuttaan ja vaikuttaa kotimaansa asioihin. Myönteistä on myös se, että kirjeäänestämisen on arvioitu vähentävän kustannuksia ulkomaan edustajistoissa.

”Mahdollisuus kirjeäänestykseen on useissa Euroopan maissa. Ruotsissa sen on nähty nostavan äänestysaktiivisuutta. Demokratian toteutumisen kannalta kyseessä on tärkeä uudistus, kun kirjeäänestys saadaan vihdoin myös suomalaisten ulottuville. Ulkosuomalaisten määrän on odotettu kasvavan jatkossakin, jolloin entistä useampi hyötyy uudistuksesta.”, pohtii Sarkomaa.

Suomi-Seuran johtokunnan jäsenenä Sarkomaa on ollut aktiivisesti asiaa ajavien kansanedustajien joukossa ja yhteistyössä Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin kanssa. Yhteistyössä kirjeäänestysmahdollisuutta ulkosuomalaisille on ajettu 17 vuotta. Asia on ollut ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmissa istunnosta toiseen.

Lakiesityksen mukaan kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen. Ne saatuaan hän äänestäisi ja palauttaisi äänensä postitse oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Voimassa olevan lain mukainen mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyissä ulkomaan edustustoissa säilyisi jatkossakin. Ulkomailla oleva äänioikeutettu voisi vapaasti päättää, äänestääkö hän kirjeitse vai menemällä ennakkoäänestyspaikkaan.

Esityksen mukaan kirjeäänestystä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja

Tel. +358 50 511 3033

Ota kantaa