Kokoomuksen Mäkelä ja Sarkomaa edellyttävät kaupunkipoliittista selontekoa

Blogi

Kokoomuksen kansanedustajat Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa vastaavat Kaikkosen esitykseen ja ehdottavat, että hallitus selventää kaupunkipolitiikan roolia maakuntien rinnalla. Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen ilmoitti budjettikäsittelyn yhteydessä, että Keskusta olisi valmis kutsumaan neuvonantajaryhmän pohtimaan tasapainoisemman Suomen rakentamista. Kokoomusedustajat toteavat, että keskustan ehdottama tasapainoisempi Suomi ei voi tarkoittaa kaupungistumisen vastustamista eikä siltarumpupolitiikkaa.

Kokoomusedustajat näkevät, että kaupungistumisen faktat on tunnistettava ja että kaupunkipolitiikka on otettava voimavaraksi. Edustajat muistuttavat, että työllisyys- ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhteen. On katteetonta luvata ja kansantaloudellisesti kestämätöntä tavoitella yhtä tasaista kehitystä kaikkialle. Vastuun on oltava suurilla kaupungeilla, joissa tuottavuus sijaitsee.

“Hallituksen olisi viisasta antaa eduskunnalle selonteko metropoli- ja kaupunkipolitiikasta. Selonteko olisi keino läpivalaista metropolialueen ja suurimpien kaupunkien merkitys Suomen kansantaloudelle ja kasvulle sekä valaa rohkeutta hallitukseen panostaa etenkin pääkaupunkiseutuun Suomen kasvun ja hyvinvoinnin veturina. Maakuntien rooli kaupunkien rinnalla selkeytettävä. Elinvoimaisuudesta ja elinkeinopolitiikan onnistumisesta tulevat myös verorahat sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseen”, edustajat toteavat.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä sekä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa ja segregaation ehkäisyä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvaa kilpailukyvyn parantamista kehitetään.

”Meidän ei tule kilpailla keskenämme, vaan Euroopan ja muun maailman metropolien kanssa liiketoiminnasta, osaamisesta ja uusista menestystarinoista. Kasvukeskukset ja etenkin Uusimaa toimii maan kehityksen vauhdittajana ja jatkuvan luovuuden lähteenä”, edustajat summaavat.

Outi Mäkelä

050 512 2877

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa