Helsingin kuntapolitiikan viikko 38/2017

Blogi

Viimeviikkoinen kaupunginvaltuuston kokous venähti aamuyölle, joten väliviikko on valtuutetuille nyt paikallaan, ennen kuin päästään viikon kuluttua äänestämään kaupunkistrategiasta tehdyistä ponsiehdotuksista. Kokouksia riittää silti tällekin viikolla. Seuraavassa tiivistelmä viikon annista. Kunkin päätöksentekoelimen esityslistalle pääset suoraan painamalla sen alleviivattua nimeä.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina. Esityslistalla on muun muassa Pohjois-Haagan Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan muuttaminen. Kartta löytyy täältä. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaksikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston länsiosaan julkisten lähipalveluiden korttelialueelle. Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen tarvitsemat sisätilat sijoitetaan samaan rakennukseen päiväkodin kanssa. Uusi päiväkoti tarvitaan korvaamaan päiväkoti Ella (Näyttelijäntie 17), joka on myöhemmin tarkoitus purkaa rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi.

Esityslistalla on myös runsaasti aloitteita, joista suurin osa jäi pöydälle jo viime viikolla. Yksi tärkeimmistä on aloite Sophie Mannerheimin koulun eli sairaalakoulun tilaratkaisusta. Hanke on otettu kaupunkistrategiaan, joten se tulee saamaan asianmukaisen ratkaisun.

Keskustelua kokouksessa herättänee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös hätämajoituksen järjestämisestä ja kaupungin toimenpiteistä, joka merkitään tiedoksi. Laillisuusvalvoja ei ole päätöksessään ottanut kantaa Helsingin kaupungin toiminnan lähempään sisältöön, organisointiin tai resursointiin liittyviin kysymyksiin, vaikka onkin pitänyt todennäköisenä, että toiminnan organisoinnissa ja kapasiteetissa on ollut puutteita ainakin vielä talvella 2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Esityslistalla on tytäryhtiöille asetettavia tulostavoitteita ja henkilöiden nimeämistä tytäryhtiöihin ja muihin elimiin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina. Esityslistalla on kaupunginvaltuutettujen aloitteita ja mm. lausunto Kalasataman korttelitalon toisen vaiheen hankesuunnitelmasta. Kalasataman korttelitalossa päiväkoti ja 1.–9. luokkien koulu muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Kahdessa vaiheessa rakennettavan hankkeen ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön 1.8.2016, ja siellä toimivat jo päiväkoti ja alkuopetus. Toisessa vaiheessa valmistuvat peruskoulun muut tilat. Hankkeen toteutus on suunniteltu alkavaksi tammikuussa 2019 ja valmistuvaksi toukokuussa 2020.

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu niin ikään tiistaina. Esityslistalla on mm. Itäkeskuksen Kauppakartanonkatu 16:n tarkistetun asemakaavan muutosehdotus. Kartta löytyy täältä. Kyseisessä kiinteistössä on nyt Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoja, kivijalan liiketiloja sekä kaksi pientä päivähoidon yksikköä. Kaavamuutos perustuu nykyisten rakennusten purkamiseen, rakennusoikeuden määrän lähes kaksinkertaistamiseen ja uuden umpikorttelimaisen asuintalokokonaisuuden rakentamiseen. Kadun varteen rakennetaan nykyiseen tapaan kivijalan liiketiloja.

Toinen kaava-asia koskee Strömbergintie 4:n tarkistetun asemakaavan muutosehdotusta (ks. kartta). Tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentaminen tontille. Tontilla olevat vanhat tehdasrakennukset puretaan lukuun ottamatta ns. porttirakennusta, joka on esitetty suojeltavaksi merkinnällä sr­2.

Esityslistalla on lisäksi runsaasti lausuntoja aloitteista.

Myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu tiistaina. Käsiteltävänä on mm. valtuutettujen aloitteita ja kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen.

Samalle päivälle osuu vielä sosiaali- ja terveyslautakunnankin kokous. Periaatteellisesti tärkein asia on kauppapalvelujen hankinnan periaatteet. Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden kauppapalvelut. Palvelun kohteen asiakkaat eivät itse kykene asioimaan kaupassa tai järjestämään kauppa-asioidensa hoitamista.

Julkisuudessa on jo esitelty alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämistä koskevaa valtuustoaloitetta. Helsingin kaupunki on tarjonnut vuodesta 2007 ensimmäiset pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät kaikenikäisille naisille. Käyttäjät ovat voineet valita sekä hormonikierukan että ehkäisykapselit käyttöönsä yhteensä jopa 11 vuoden ajaksi. Lautakunta pohtii nyt, pitäisikö tätä käytäntöä jollain tavoin muuttaa.

Torstaina kokoontuu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto, jonka esityslista ei ole tätä kirjoittaessani vielä kaupungin verkkosivuilla, mutta löytyy myöhemmin täältä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto kokoontuu myös torstaina. Sen käsiteltävinä olevat asiat ovat kaupunkilaisten yksityisyyteen liittyviä asioita, joten ne ovat salassa pidettäviä.

Staran toimintaa ohjaava rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta kokoontuu myös torstaina. Ohjelmassa on mm. toimitusjohtajan tilannekatsaus sekä talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapitotyökonepalvelujen hankinta.

Erinomaista alkavaa syysviikkoa!

Ota kantaa