Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2017

Blogi

Ensi viikolla luvassa jälleen mielenkiintoisia asioita päätöksenteossa Helsingissä. Tässä tiivistelmä. Kunkin päätöksentekoelimen esityslistalle pääset suoraan painamalla sen alleviivattua nimeä.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina. Esityslista on hengästyttävä: peräti 57 käsiteltävää asiaa. Suurin osa asioista on kuitenkin kaupunginvaltuutettujen aloitteita, joista valtaosa on jo ratkennut strategian yhteydessä tai saanut ratkaisun suuntaan tai toiseen aloitteiden virkamiesten vastauksessa. Käsittelyssä on mm. oma aloitteeni Kulosaaren metroaseman varauloskäynnin muuttamisesta päivittäiseen kulkemiseen. Toive tuli Kulosaaresta – kulku on tällä hetkellä vain aseman toisesta päästä, mikä pidentää matkaa toisella puolella asuville ja työssä käyville. Vastauksessa todetaan, että Kulosaaren metroaseman nykyiset matkustajien kulkuyhteydet ovat kapasiteetiltaan riittävät aseman käyttäjämäärään nähden. Muutokset maksaisivat vastauksen mukaan 350 000 euroa ja ylläpitokustannukset vajaat 100 000 euroa/kk.

Käsittelyssä on myös mm. Lasten päiväkoti Lapinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Päiväkoti rakennetaan Etelä-Haagaan Kangaspellontien varrelle. Päiväkotiin tulee 160 paikkaa, joista 60 on uusia paikkoja. Rakennus valmistuu kesäkuussa 2019.

Listalla on myös Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen hankesuunnitelma. Kalasataman uudelle asuinalueelle on suunniteltu Kalasataman korttelitalon 2. vaihe, jossa tulevat toimimaan Kalasataman peruskoulun suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3 – 9. Suunniteltu toinen rakennusvaihe liitetään saumattomasti olemassa olevaan Kalasataman korttelitalon 1. vaiheeseen, jossa toimivat peruskoulun luokka-asteet 1 – 2 ja päiväkoti (otettu käyttöön vuonna 2016). Toisen vaiheen eli luokka-asteiden 3–9 koulun valmistuessa Kalasataman peruskoulusta tulee uuden asuinalueen suomenkielisen perusopetuksen pääkoulu. Korttelitalo on osa alueellista palveluverkkoa ja tarjoaa tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön sekä asukas- ja yhdistystoiminnalle että nuorisotoiminnalle.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokous peruutettiin käsiteltävien asioiden vähyyden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona. Ohjelmassa on kyselytunti, jota varten kaupunginvaltuutetut voivat lähettää etukäteen kysymyksiä mistä tahansa aiheesta. Niistä puheenjohtajisto valitsee vastattavaksi yhden tai kaksi. Illan kohokohta on kuitenkin kaupunkistrategian käsittely. Tässä kokouksessa käydään yleiskeskustelu, asia jätetään pöydälle ja mahdolliset äänestykset tehdään seuraavassa kokouksessa 27.9. Keskustelu kannattaa joka tapauksessa kuunnella livenä osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Strategiateksti löytyy täältä.

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu tiistaina. Esityslistalla on mm. pyöräilyn edistämisohjelman tilannekatsaus. Siitä ilmenee esim, että kaupunkipyörien suosio on ollut todella suurta ja kausikäyttäjiä järjestelmällä on yli 33 000. Helsingissä pyöriä käytetään paljon, keskimäärin 7,6 matkaa päivässä per pyörä, mikä on kansainvälisestikin hyvin korkea luku. Kaava-asioista esillä ovat Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristön tarkistetun asemakaavan muutosehdotus (kartta tässä) ja Itäkeskuksen Kauppakartanonkatu 16:n tarkistetun asemakaavan muutosehdotus (kartta tässä).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto käsittelee tiistain kokouksessaan järjestöavustusten tilannetta. Helsingissä toimii noin 400 paikallista nuorisojärjestöä, lukuisa joukko nuorten toimintaryhmiä ja noin 30 valtakunnallisen nuorisojärjestön piirijärjestöt. Näiden nuorten järjestöjen toimintaan osallistuu noin 30 000 nuorta. Kuluvalle vuodelle vuosiavustuksia on budjetoitu seuraavasti: toiminta-avustuksiin 764 000 euroa, palkkausavustuksiin 721 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 630 000 euroa ja projektiavustuksiin 85 000 euroa. Lisäksi avustusmäärärahoista varattiin 10 000 euroa ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen.

Sote-lautakunta kokoontuu myös tiistaina. Käsittelyssä on kasa aloitteita, muun muassa alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämistä koskeva aloite, jonka aikanaan itsekin allekirjoitin. Aloitevastauksessa esitetyn selvityksen mukaan Helsingissä asui vuonna 2016 40 468 15−24-vuotiasta naista. Tässä ikäryhmässä tehtiin vuonna 2016 498 raskaudenkeskeytystä. Raskaudenkeskeytyksen hinta on HUS:ssa 565 euroa. Lisäksi tulevat perusterveydenhuollon vastaanotto- ja laboratoriokustannukset noin 365 euroa. Raskaudenkeskeytysten kokonaiskustannukset vuodessa ovat näin ollen 459 000 euroa. Mikäli kaikki 15−24-vuotiaat ehkäisyä tarvitsevat naiset Helsingissä käyttäisivät maksutonta pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä, olisivat kustannukset vuodessa myös noin 405 000 euroa. Pitkän selvityksen jälkeen vastauksessa päädytään kuitenkin siihen, että Helsingin nykyisen käytännön jatkaminen (maksuttomien kondomien jakaminen) tehostetusti on kustannusvaikuttavampaa kuin aloitteessa ehdotettu laaja koko alle 25-vuotiaiden ikäluokkaan suunnattu maksuton ehkäisy.

Sote-lautakunta käsittelee myös kauppapalvelujen hankinnan periaatteita sekä lääkäripalvelujen järjestämistä yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa asuville koskevan hankinnan periaatteita.

Tarkastuslautakunta käy läpi kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ja vahvistaa kattavan tarkastussuunnitelman kuluvalle ja ensi vuodelle sekä vuoden 2017 työohjelman. Nämä asiakirjat ovat tehokkaan tarkastuksen nimissä salassa pidettäviä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ja HKL-liikelaitoksen johtokunta kokoontuvat torstaina. Ensin mainitun esityslista ei ollut vielä tätä kirjoittaessani saatavilla verkosta, mutta HKL:n johtokunta keskustelee mm. kaupunkipyörien toiminta-alueen laajentamisesta ja HKL:n tavoiteohjelmasta.

Erinomaista viikonloppua ja sen jälkeistä uutta viikkoa kaikille!

 

Ota kantaa