Kokoomuksen Sarkomaa: Fysioterapeutin suoravastaanotosta lakisääteinen oikeus: Lisää toimintakykyä ja säästöjä

Blogi

Tiedote 5.9.2017

julkaisuvapaa heti
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsystä säädetään lakisääteinen oikeus. Samoin kuin terveyskeskukseen pitää päästä tietyn määräajan sisällä, pitäisi myös mahdollisuus päästä fysioterapeutin suoravastaanotolle olla säädettynä laissa. Näin tuki- ja liikuntaelinoireiset potilaat hoidettaisiin oikea-aikaisesti ja kustannusvaikuttavasti.

”Fysioterapeutin suoravastaanotto on tutkimusten mukaan osoittautunut hyvin vaikuttavaksi toimintamalliksi. Suoravastaanotto tuo työkykyisiä päiviä lisää ja mittavia säästöjä sairauspoissaolo- ja terveydenhuollon kustannuksissa.”, Sarkomaa toteaa.

Tutkimukset vahvistavat, että valtaosa tule-vaivoista johtuu arjen tottumuksiin liittyvistä ylikuormituksista, joiden arviointi on nimenomaan fysioterapeuttien ammattiosaamista. Sen sijaan, että potilas jätetään odottamaan lääkäriä, ohjataan hänet hyvän hoitotuloksen saamiseksi suoraan fysioterapeutille. Huolella tutkitut ja yksilöidyt ohjeet saaneet potilaat tarvitsevat fysioterapeutin suoravastaanottokäynnin jälkeen harvoin sairauslomaa, lääkäriaikaa tai edes uutta käyntiä fysioterapeuteille. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle.

”Usein toiminnallisessa häiriössä saattaa jo yksi fysioterapeutin arvio- ja ohjauskerta antaa potilaalle itselleen ne avaimet, joiden avulla hänen oireensa korjaantuu. Vaivat eivät pitkity ja kustannuksia säästyy.”, Sarkomaa summaa.

Sarkomaa muistuttaa, tuki-ja liikuntasairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen ja että Suomessa on Euroopan eniten kivusta aiheutuneita sairauspoissaoloja. Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta on yleistynyt terveyskeskuksissa ja työterveydenhuollossa. Toimintana se on niin kustannusvaikuttava, että sen pitää olla jokaisen saatuvilla.

Fysioterapeuttien Suoravastaanottotoimintaa on tutkittu Suomen lisäksi useissa Euroopan maissa sekä Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa. Tutkimukset osoittavat, että fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnalla on saavutettavissa huomattavat säästöt sekä vaikuttavat, nopeat ja paremmat palvelut.

Sarkomaan mukaan Sote-keskustelu keskittyy liiaksi lääkärille pääsystä puhumiseen. Sotessa on kyse siitäkin, mutta myös paljon muusta. Erilaiset hoitajavastaanotot kuten fysioterapeuttien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotot ovat loistava esimerkki koko henkilöstön osaamisen käyttöönotosta ja työnjaosta, jolla lisätään palveluiden vaikuttavuutta ja ihmisten toimintakykyä. Tästä Sote-uudistuksessa on nimenomaan kyse.

Sarkomaa kannustaa hyödyntämään palveluseteliä nykyistä tehokkaammin koko sosiaali-ja terveydenhuollossa. Palveluseteli tuki- ja liikuntaelinoireiselle asiakkaalle antaa mahdollisuuden hakeutua myös yksityissektorille. Palveluseteleillä saadaan kustannustehokkaasti käyttöön yksinyrittäjiä ja Pk-yrittäjien osaaminen.

Ehdotus fysioterapian suoravastaanoton juurruttamiseksi koko Suomeen on tullut kuntoutusalan toimijoilta.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa 050511 3033

 

 

 

Ota kantaa