Turvallisuus ennen kaikkea

Blogi

Turun järkyttävien tapahtumien jälkeen turvallisuus on ymmärrettävästi ollut koko Suomen ykköspuheenaihe. Turvallisuus nousi yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi myös viime viikolla käydyissä hallituksen budjettineuvotteluissa.

 

Yhteiskunnallisen vakauden ja turvallisuuden takaaminen on yksi valtion tärkeimpiä tehtäviä. Turvallisuuden kannalta poliisi on keskeinen viranomainen. Poliisin toiminta edellyttää laadukkaan koulutuksen saanutta henkilökuntaa ja toiminnan vaatimia laitteita ja kalustoa. Suomalaisten luottamus poliisin on korkealla ja riittävillä panostuksilla tämä voidaan turvata jatkossakin. Tämän vuoksi olen erittäin tyytyväinen budjettiriihessä päätetystä yli 10 miljoonan euron lisämäärärahasta poliisin ja suojelupoliisin vahvistamiseksi. 

 

Viranomaisten operatiivisen toiminnan turvaamisen lisäksi resursseja ohjataan myös oikeuslaitokselle ja vankiloille. Kielteisistä turvapaikkapäätösten valituksista ruuhkautunut hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus saavat lisää resursseja työhönsä. Tällä turvataan sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan että jouhevan oikeusprosessin toteutuminen. Vankilat tarjoavat kasvualustan niin radikalisoitumiselle kuin erilaisten ääriliikkeiden synnylle. Hallitus kohdentaakin Rikosseuraamuslaitokselle varoja vankilaradikalisoitumisen ehkäisytyöhön.

 

Myös Puolustusvoimien kykyä vastata muuttuneeseen turvallisuusympäristöön tehostetaan satsaamalla 50 miljoonaa euroa valmiuteen puolustusselonteon mukaisesti. Avokasta työtä tekeville vapaaehtoisille maanpuolustusjärjestöille puolestaan esitetään 2 miljoonan euron määrärahaa ensi vuodelle. Tällä halutaan tunnustaa järjestöjen tekemä työ maanpuolustustahdon- ja taidon ylläpitäjinä.

 

Ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen oli myös vahvasti esillä budjettiriihessä. Kokonaisturvallisuuden kannalta työ maamme rajojen ulkopuolella korostuu. Tästä yhtenä osoituksena on Suomen osallistuminen terrorismin vastaiseen taisteluun Irakissa. Irakin koulutusoperaatio on terrorismin vastaisen taistelun ydintä. Lisäksi siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin saatiin lisää rahaa samoin kuin kehitysyhteistyöhön. Vaikka summat ovat valtion kokonaisbudjetin kannalta pieniä, on niiden vaikutus merkittävä. Uhkien torjunta mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa on tehokkainta toimintaa.

 

Budjettiriihen päätösten ohella turvallisuuden kannalta keskeinen merkitys on syksyllä eduskunnan käsittelyyn tulevalla tiedustelulainsäädännöllä. Olen itse saanut seurata kyseisen projektin etenemistä eturivissä Tiedustelulainsäädännön parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenenä. Jatkossa Suomi tarvitsee myös omaa itsenäistä tiedustelukykyä. Kokonaisturvallisuuden kannalta keskeistä siviili ja -sotilastiedustelua ei voi perustaa ainoastaan muilta mailta saatujen tietojen varaan.

Ota kantaa