Perhevapaauudistus ponnistettu käyntiin budjettiriihessä

Blogi

Aikansa eläneen joustamattoman ja erilaisia perheitä epätasa-arvoisesti kohtelevan perhevapaajärjestelmän uudistamisen aloittaminen oli budjettiriihen päätöksistä odotetuimpia ja keskeinen kokoomuksen neuvottelutavoite.

Kokoomukselle on tärkeää, että perhevapaauudistus valmistellaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Joustavuus ja erilaisten perheiden yhdenvertainen kohtelu ovat lähtökohta. Työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa lisätään. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet. Perheiden tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja kehitetään nykyisestä. Mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona säilytetään. Uudistuksessa etsitään keinoja edistää ja joustavoittaa paluuta perhevapailta työelämään sekä viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja. Nämä ovat eilen sovitut peruskivet uudistukselle. Uudistuksen yksityiskohdista sovitaan kuluvan vuoden kuluessa.

Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2019. Uudistusta tehdään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Työssä on tärkeä kuulla perheitä sekä lapsi-ja perhejärjestöjä.

Kokoomusvoimin valmistelemamme perhevapaamalli on toimiva perusta, koska se täyttää kaikki budjettiriihessä uudistustyölle sovitut reunaehdot. Mallissamme lähdetään siitä, että perheet itse tietävät parhaiten, mikä on lapselle parasta.

Hallituksen eilen sopima budjettiesitys saa lapsiystävällisyydestä kiitettävän arvosanan. Sitä ei voi edes oppositio kiistää. Lapsiemme ja lasten lastemme kannalta oli reilua, ettei talouskasvu harhauttanut vastuuttomien menonlisäyksiin. Vastuullista talouspolitiikkaa on jatkettava, ettemme ahnehdi tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Riihessä tehtiin vastuullisesti talouskehysten puitteissa useita perheiden arkea parantavia päätöksiä. Tulevana vuonna lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee. Kansallista ylpeydenaihetta Äitiyspakkausta kehitetään ja pikkulapsiperheiden vanhempainpäiväraha nousee. Opiskelevat lapsiperheet saavat huoltajakorotuksen.

Riihessä sovittiin useasta toimesta, joilla edistetään varhaiskasvatuksen laatua ja osallistumisastetta. Varhaiskasvatusmaksujen 70 miljoonaan euron alennukset kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Näin puretaan kannustinloukkuja ja edistetään työllisyyttä. Toisen lapsen sisaralennus esitetään nostettavaksi 50 prosenttiin. Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6 700 perhettä lisää. Lisäksi käynnistetään kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmäärien lisäämiseen kohdennetaan lisävoimavaroja.

Peruskoulun tasa-arvoa vahvistetaan panostamalla haastavilla alueilla toimiviin kouluihin. Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta uudistetaan 23 miljoonalla eurolla. Lisäpanostukset varhaiskasvatuksen ja koulutukseen ovat kullanarvoisia. Sata vuotta täyttävän Suomen tulevaisuus on lapsissa.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

 

Ota kantaa