Helsingin kuntapolitiikan viikko 35/2017

Blogi

Syyskausi pyörähtää Helsingissä täyteen vauhtiinsa tällä viikolla, sillä eri toimielinten kokouksia riittää useita joka päivälle Linkki suoraan esityslistaan löytyy painamalla kunkin instanssin nimeä.

Kaupunginhallitus käsittelee huomisessa kokouksessaan mm. Helsingin kaupunkistrategiaa, joka julkistettiin tiistaina. Asia jää viikoksi pöydälle. Tarkoituksena on, että strategia hyväksytään lopullisesti 29.8. pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Muita aiheita esityslistalla ovat esim. Ullanlinnassa Korkeavuorenkatu 21:n asemakaavan muuttaminen (käyttötarkoituksen muutos virastorakennuksesta asuintaloksi) ja Kruunuvuoranrantaan rakennettavan päiväkoti Borgströminmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelma.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina. Hesari ennätti jo herättää otsikoinnillaan huolta ensi vuoden talousarvioesityksestä, joka on kokouksessa käsiteltävänä. Artikkelissa jäi vähemmälle huomiolle se, että talousarvioesitys on tehty kaupungin vanhaan budjettipohjaan. Siinä ei ole voitu millään tavoin huomioida kaupunkistrategiaa, jonka luonnos julkaistiin vasta samana päivänä ja hyväksytään vasta syyskuun lopussa valtuustossa. Niinpä siinä ei ole huomioitu mm. seuraavia kaupunkistrategien kirjauksia:

  • sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa
  • organisaatiouudistuksen mahdollistama toimintojen tehostuminen hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta
  • Helsingissä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus nykyisellä tasolla
  • myönteisen erityiskohtelun rahoitusta lisätään maltillisesti ja suunnataan lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon
  • huolehditaan erityistä tukea tarvitsevien opeuksesta järjestämällä sairaalakoululle asianmukaiset tilat
  • englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan
  • ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta
  • kiinan kielen opetusta laajennetaan
  • Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus

Talousarvioesitys 2018 ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaehdotus tulee siis lopullisessa muodossaan näyttämään kovin toisenlaiselta. Tarkoituksena ei ole kurjistaa kasvatusta ja koulutusta Helsingissä, aivan päinvastoin.

Lisäksi käsittelemme mm. talousarvioaloitteita, joihin sisältyvät huolet on otettu suureksi osaksi strategiassa huomioon. Lokakuussa käynnistetään päiväkoti Ebeneser Helsinginkadulle. Alueelle saadaan 42 uutta päivähoitopaikkaa. Hesarissa on artikkeli uudesta päiväkodista. Esityslistalla on myös ammatillisen koulutuksen päällikön ja perusopetuksen aluepäällikön virkojen täyttäminen.

Tiistaina kokoontuvat myös pelastuslautakunta, sote-lautakunta – esityslistallaan talousarvio ja talousarvioaloitteita – taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta ja kaupunkiympäristölautakunta.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa mm. lausunnon kaupunginhallitukselle Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta kaavaehdotuksesta. Östersundom on erittäin tärkeä kaupungin laajentumiselle. Muutetun yleiskaavaehdotuksen mahdollistamaksi asukasmääräksi on arvioitu 80 000–100 000 asukasta vuonna 2060. Arvion mukaan kaava-alueella voisi olla vuonna 2035 noin 34 000 asukasta.

Lisäksi käsittelyssä on Länsi-Käpylän puutaloalueen tarkistetun asemakaavan muutosehdotus (alueelle voidaan rakentaa 110 pientä asuntoa, kartta löytyy täältä). Lisäksi se lausuu Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämisestä, Puhoksen, Vallilan konepaja-alueen ja Tukkutorin kehittämisestä, agilitykentistä sekä alueen osoittamisesta mielenilmauksille.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslistalla on mm. Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleihin (tässä kartta) liittyviä kiinteistökauppoja, Suursuon päiväkodin hankesuunnitelma, Tähtitorninkatu 16-18:n asemakaavan muuttaminen (Suomen Lähetysseuran toimistokäytössä olevien tilojen muuttaminen asumiseen), Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavan muuttaminen (tässä kartta), Tapanilan Kertojantie 9:n ja 11:n asemakaavan muuttaminen neljän uuden erillispientalotontin muodostamiseksi, Pitäjänmäen Patterimäen alueen asemakaavan muuttaminen (tässä kartta) ja jo pitkään päätöksentekokoneistossa pyörinyt aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta.

Keskiviikkona kokoontuu myös HKL:n johtokunta puimaan mm. HKL:n operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelmaa.

Torstaina kokoustavat kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta (esityslista ei tätä kirjoittaessani ole vielä kaupungin verkkosivuila) ja rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Kesää on vielä jäljellä? Hyvää alkavaa viikkoa!

Ota kantaa