Ns. paperittomien palvelut (25.8.2017)

Blogi

Suomessa laittomasti oleskeleville, usein ns. paperittomille henkilöille tarjottavat palvelut on monitahoinen kysymys. Tästä asiasta päätettäessä useilla luottamushenkilöillä todennäköisesti törmäävät inhimillisyys tai humanismi (von Wright G H: humanismi korostaa ihmistä, ihmisen arvoa tai arvokkuutta) elämän realiteetteihin. Haavoittuvista ihmisryhmistä halutaan yleensä huolehtia, mutta missä määrin ja millä keinoin paperittomien ryhmää on järkevää auttaa, jotta huolenpito koituisi heidän […]