Helsingin kuntapolitiikan viikko 33/2017

Blogi

Lukuvuosi on alkanut suomenkielisissä kouluissa ja oppilaitoksissa. Ruotsinkieliset koulut lomailevat vuoden mittaan vähemmän, ja niiden lukuvuosi alkaa vasta tämän viikon tiistaina. Muistetaan varoa pieniä koululaisia liikenteessä!

Lautakunnat kokoontuivat viime viikolla strategiaseminaareihinsa. Nyt on aika aloittaa normaali kokoustahti!

Kaupunkiympäristölautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta pitävät tiistaina syyskauden ensimmäiset kokouksensa, kuten myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto sekä tarkastuslautakunta. Torstaina kokoontuu kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee erityisesti talousasioita ja erilaisia lausuntoja ja aloitteita. Sote-lautakunnan asioista yleistä kiinnostusta herättänevät hätämajoituksen järjestämistä ja paperittomien tilannetta koskevat asiat.

Kaupunginhallitus kokoontuu jo maanantaina. Esityslista löytyy täältä.

Mielenkiintoisin asia kaupunginhallituksen listalla lienee Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen. Postipuisto sijaitsee Pohjois-Pasilassa Metsäläntien alapuolella – parhaiten paikka hahmottuu katsomalla kartasta täältä.

Kaupunginhallitus päätti jo vuonna 2014 varata Pasilan Postipuiston alueen suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta (noin 150 000 k-m²) noin 20 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 40 % välimuodon tuotantoon ja 40 % vapaarahoitteiseen sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon. Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat oli määrä valita idea-/konseptikilpailulla. Kilpailun tuloksena kiinteistölautakunta päätti varata tontit kuudelle eri tuottajalle. Lopputuloksen toteutumisen turvaamiseksi kilpailun voittajien kanssa on neuvoteltu toteutussopimukset niihin kytkeytyvine kiinteistökaupan esisopimuksineen. Suurin osa tonteista, kaikki sääntelemättömään vapaarahoitteiseen tuotantoon varatut, esitetään varauspäätöksessä myytäviksi, ja tämä päätös on nyt kaupunginhallituksen käsiteltävänä.

Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavaa esitetään muutettavaksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja laitosalueen muuttamisen viihtyisiksi puukerrostalokortteleiksi ja virkistysalueeksi, joukkoliikenteen runkolinjan 560 varteen. Tekoallas kunnostetaan virkistyskäyttöön ja sen ympärille varataan puisto- ja liikunta-alueita sekä uimaranta ja rakennusala ulkoilumajalle. Asukaspysäköinti keskitetään pysäköintitaloon, joka sijaitsee keskeisesti pääkatujen kulmauksessa.

Esityslistalla on myös Suursuon päiväkodin hankesuunnitelma. Rakennus suunnitellaan noin 335 tilapaikan päiväkodiksi. Suunnitelmien mukaan uusi päiväkotirakennus korvaa alueella toimivan päiväkoti Suursuon ja daghemmet Stigenin. Nykyinen päiväkoti Suursuo toimii kahdessa eri rakennuksessa ja nykyinen daghemmet Stigen on ns. paviljonkipäiväkoti. Päiväkotiin suunnitellut tilapaikat jakautuvat lopullisen tilaratkaisun jälkeen siten, että ruotsinkielisille tulee niistä noin 20 % ja suomenkielisille noin 80 %.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsitellään mm. Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus. Tämänhetkisen arvion mukaan Länsimetron valmistumisen ajankohta on edelleen syyskuu. Rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmukset ovat käynnissä, ja metron luovutus HKL:lle on elo-syyskuun vaihteessa. Metroliikenteen avaamisen ajankohta varmistuu myöhemmin elokuun aikana, kun viimeinenkin viranomaistarkastus on tehty.

Muuta muistettavaa tälle viikolle:

Huomaathan, että viisi raitiovaunulinjaa siirtyy uusille reiteille huomenna maanantaina 14.8. Ainoastaan linjojen 4, 5 ja 10 reitit pysyvät entisellään, KAIKKI muut muuttuvat. Tsekkaa uudet reitit ja aikataulut täältä.

Ota kantaa