Saattohoito ei saa jäädä soten jalkoihin

Blogi

Ihmisten huoli hoidon ja hoivan laadusta elämän viimeisillä hetkillä on lisääntynyt. Tästä kertoo eduskuntaan viime keväänä saapunut eutanasia-kansalaisaloite hyvän kuoleman puolesta. Laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon avulla elämän viimeiset viikot voivat olla ihmiselle merkityksellisiä.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka tapahtuu elämän viimeisinä päivinä tai viikkoina. Tavoitteena on hoitaa ihmistä kunnioittaen niin, että jäljellä oleva elämä on mahdollisimman hyvää, ilman kipuja ja muita haittaavia oireita. Niin, että arvokas kuolema olisi mahdollista.

Suomesta puuttuu kokonaan saattohoitoon liittyvä lainsäädäntö. Tarve sitoviin säädöksiin saattohoidon turvaamiseksi on huutava. Elämän loppuajan inhimillinen ja laadukas hoito ja hoiva sekä hyvä kuolema ovat jokaisen perusoikeuksia. Pidän erittäin huolestuttavana nykytilaa, joka on johtanut räikeään eriarvoisuuteen elämän loppuvaiheen hoidon laadussa ja saatavuudessa sekä kivunlievityksessä.

Myönteistä on, että sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla yhtenäiset saattohoidon ja kivunlievityksen perusteiden hoitosuositukset. Pelkät suositukset eivät riitä vaan saattohoitolailla on varmistettava suositusten käyttöönotto koko maassa. Pidän välttämättömänä, että syksyn budjettiriihessä tehdään päätös saattohoitolain säätämisestä ja määrärahan osoittamisesta saattohoidon sekä palliatiivisen hoidon lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Sairaanhoitajaliiton teettämän jäsenkyselyn mukaan merkittävä osa vastanneista sairaanhoitajista (89%) koki, ettei saattohoitoa ole kehitetty riittävästi. Suurin osa sairaanhoitajista koki tarvitsevansa lisäkoulutusta saattohoidosta. Terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen ja tiedon sekä osaamisen lisääminen ovatkin aivan olennainen osa laadukkaan ja yhdenvertaisen saattohoidon varmistamisessa.

On tärkeää, että hyvässä saattohoidossa ja säädöksissä määritellään hoitajan ja koko henkilöstön rooli sekä vastuut.

Sosiaali- ja terveysministereiden vastuu ja velvollisuus on huolehtia, ettei saattohoidon kehittäminen jää valtavan sote- uudistuksen jalkoihin.

Vastaanotan mielelläni palautetta ja ajatuksia ajankohtaisista asioista. Kirjoitan kerran kuussa politiikan kuulumisia eduskunnasta ja Helsingistä. Kirjeen saa tilattua kotisivuiltani tai ottamalla minuun muuten yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Helsinkiläinen kansanedustaja

 

Ota kantaa