Kokoomuksen Sarkomaa: budjettiriihessä päätös saattohoitolaista ja voimavaroista saattohoidon lisä- ja täydennyskoulutukseen

Blogi

TIEDOTE 9.8.2017

Vapaasti julkaistavissa

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että syksyn budjettiriihessä tehdään päätös saattohoitolain säätämisestä ja osoitetaan määrärahat saattohoidon sekä palliatiivisen hoidon lisä- ja täydennyskoulutukseen. Nykyinen räikeä eriarvoisuus elämän loppuvaiheen hoidon laadussa ja saatavuudessa sekä kivunlievityksessä on kestämätön. Sarkomaa pitää hyvänä, että voimavarat löydettäisiin sovitun budjettikehyksen sisältä.

”Suomesta puuttuu kokonaan saattohoitoon liittyvä lainsäädäntö. Tarve sitoviin säädöksiin saattohoidon turvaamiseksi on huutava. Elämän loppuajan inhimillinen ja laadukas hoito sekä hyvä kuolema ovat jokaisen perusoikeuksia”, toteaa Sarkomaa.

Sarkomaan mielestä terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen ja tiedon lisääminen ovat olennainen osa laadukkaan ja yhdenvertaisen saattohoidon varmistamisessa. Sairaanhoitajaliiton teettämän jäsenkyselyn mukaan merkittävä osa vastanneista (89%) koki, ettei saattohoitoa ole kehitetty riittävästi. Suurin osa sairaanhoitajista koki tarvitsevansa lisäkoulutusta saattohoidosta.

”On tärkeää, että hyvässä saattohoidossa ja säädöksissä määritellään hoitajan ja koko henkilöstön rooli sekä vastuut. Ihmisten huoli hoidon laadusta elämän viimeisillä hetkillä on lisääntynyt. tästä kertoo eduskuntaan viime keväänä saapunut eutanasia-kansalaisaloite hyvän kuoleman puolesta. Laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon avulla elämän viimeiset viikot voivat olla ihmiselle merkityksellisiä”, Sarkomaa pohtii.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka tapahtuu elämän viimeisinä päivinä tai viikkoina. Tavoitteena on hoitaa ihmistä kunnioittaen niin, että jäljellä oleva elämä on mahdollisimman hyvää, ilman kipuja ja muita haittaavia oireita. Niin, että arvokas kuolema olisi mahdollista.

Sarkomaa kirittää sosiaali -ja terveysministereitä valmisteilla olevien yhtenäisten saattohoidon ja kivunlievityksen perusteiden valmistumista.

”On tärkeää, että hoitosuositukset julkaistaan jo tänä vuonna. Tämä edellyttää sitä, että valmistelevan työryhmän työtä resursoidaan riittävästi niin, ettei työ jää sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun alle. Pelkät suositukset eivät riitä vaan saattohoitolailla on varmistettava suositusten käyttöönotto koko maassa”, päättää Sarkomaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 5113033

 

Ota kantaa