Varhaiskasvatuksen laadussa loikka eteenpäin lasten parhaaksi

Blogi

TIEDOTE 1.8.2017

Vapaasti julkaistavissa

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa iloitsee Kokoomuksen pitkäaikaisen tavoitteen toteutumisesta. Tänään otetaan käyttöön joka kunnassa uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka perustuvat valtakunnallisesti sitoviin Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Jatkossa varhaiskasvatus pohjautuu perusopetuksen tapaan koko maassa yhtenäisin ja sitoviin perusteisiin, joiden pohjalta paikallisesti toimitaan. Sarkomaa pitää uudistusta merkittävänä sivistysloikkana suomalaisen varhaiskasvatuksen yhtenäisen laadun, erityisesti pedagogiikan ja lasten kasvun sekä varhaisen opinpolun kehittämisen kannalta. Uudistus luo vahvat puitteet kehittää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintaa lasten parhaaksi.

”Pedagogisesti laadukkaalla varhaiskasvatuksella on mittava merkitys lasten oppimisen edellytyksille, kasvulle, kehitykselle. On tärkeää, että jokainen lapsi löytää oppimisen ilon opin polun alussa”, toteaa Sarkomaa.

Sarkomaa toivoo erityisesti uusien sitovien varhaiskasvatussuunnitelmien vauhdittavan toimia, joilla liikuntamyönteinen toimintakulttuuri, riittävä liikunta ja leikki saadaan osaksi kaikkien lasten päivähoidon arkea.

”Tällä hetkellä päiväkodit ovat monin tavoin erilaisia: joissain liikutaan paljon, toisissa ei niinkään. Varhaiskasvatuksen merkitys liikuntaan kannustamisessa on merkittävä. Tutkimusten mukaan jo kolmen vuoden iässä fyysisen aktiivisuuden määrä ja elämäntapa alkavat muodostua. Lapsi on luotu liikkumaan ja leikkimään. Liikunnassa ei ole kyse vain ylipainon kitkemisestä. Leikkiminen ja riittävä liikunta tukevat oppimista ja ovat aivan perusedellytyksiä lasten kehitykselle, terveydelle ja hyvinvoinnille”, päättää Sarkomaa.
Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

Ota kantaa