Kokoomuksen Sarkomaa: Valinnanvapauden perusperiaatteet läpäisivät perustuslakivaliokunnan tiukan seulan

Blogi

TIEDOTE 29.6.2017

Julkaisuvapaa heti

Perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden lakikokonaisuudesta on valmistunut.

”Tärkeä huomio perustuslakivaliokunnan lausunnosta on se, että valinnanvapauden perusperiaatteet läpäisivät perustuslakivaliokunnan tiukan seulan. Lausunto sisältää paljon yksittäisiä korjaustarpeita lakikokonaisuuteen, mutta nämä eivät muodosta estettä koko sote-uudistuksen yhdelle keskeiselle sisällölle eli valinnanvapauden laajentamiselle.  Valinnanvapaus on sote-palveluja jatkuvasti uudistava moottori, jonka avulla on mahdollista edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua sekä palvelun käyttäjän mahdollisuutta vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin”, kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa muistuttaa, että perustuslakivaliokunnan arviointi on keskeinen osa tämän kokoluokan lainsäädäntöprosessia. Yllättävää olisi ollut, jos korjaustarpeita ei olisi ilmennyt.

”Perustuslakivaliokunta on tänään antanut perusteellisen lausunnon, joka on huolella tutkittava ja huomioon otettava. Tarvittavat muutokset on valmisteltava hyvän lainsäädäntötyön periaatteiden mukaisesti, vaikka se veisikin aikaa. Olemme tekemässä lähihistorian suurinta uudistusta, joten lainsäädännön laatu ajaa aikataulujen edelle. Nyt on edettävä sote-palvelut edellä. Muu mittava hallinnollinen kokonaisuus tulee sitten sen mukana”, Sarkomaa painottaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan maakuntia ei voitaisi velvoittaa yhtiöittämään valinnanvapauden piiriin kaavailtuja julkisia sote-palveluja. Yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tasapuolinen kohtelu markkinoilla sekä palvelutuotannon kustannusten vertailtavuus ja läpinäkyvyys on turvatta muilla keinoilla.

”Yhtiöittäminen keinona ei ole missään vaiheessa ollut kynnyskysymys Kokoomukselle. Tärkeintä Kokoomukselle on se, että sote-uudistus etenee ja kansalaisten palvelut paranevat. Kyseessä on kokonaisuus, jonka osat vaikuttavat toisiinsa, ja jota on vietävä yhtäjalkaa eteenpäin”, Sarkomaa huomauttaa.

”Nyt ei pidä tehdä samaa virhettä kuin vuoden 2015 sote-yrityksessä. Silloin sote-uudistuksen perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttäessä uutta mallia, sosiaali-ja terveysvaliokunta velvoitettiin tekemään uusi malli kiireellä. Uudistus ei tällöin onnistunut, ja maltti olisi ollut valttia. Tästä on otettava opiksi”, päättää Sarkomaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, p. 09 432 3033

Ota kantaa