Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2017

Blogi

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui viime viikon torstaina ja perjantaina strategiaseminaariin Haikkoon. Seminaarin aikana tehtiin mm. ryhmätöitä kaupungin seuraavien neljän vuoden kannalta keskeisistä kysymyksistä. Videoinnit seminaarista löytyvät täältä:

https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi/sarjat/sarja?id=265

Tiivistetysti voidaan todeta, että valtuutettuja huolestutti syrjäytyminen, eriarvoistuminen, kotoutuminen, asumisen kalleus, ylisääntely ja sisäilmaongelmat. Mahdollisuuksia puolestaan nähtiin kaupungistumisessa, kokeilukulttuurissa, digitalisaatiossa, osallisuudessa ja yhteisöllisyydessä. Näistä lähdetään rakentamaan kaupungin strategiaa, joka on tarkoitus hyväksyä alkusyksystä.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina. Valitettavasti linkki kaupunginhallituksen esityslistaan ei ole toiminut viime päivinä, mutta tässä hieman kommentteja listaan:

Palautetta on tullut erityisesti omaishoidon tuen myöntämisperusteista (asia 20), josta oli uutinen viime viikolla myös Helsingin Sanomissa. Yritämme löytää asiaan ratkaisun, joka olisi tuensaajien kannalta kohtuullinen.

Työntekijäjärjestöt ovat ottaneet jossain määrin huolestuneina yhteyttä kaupungin työntekijöiden siirrosta palvelukeskusliikelaitokseen (asiat 6–11). Asiasta ollaan vähintään kahta mieltä: monet työntekijät ovat ottaneet yhteyttä myös siirron puolesta, sillä he odottavat saavansa siirron myötä parempaa esimiesohjausta ja paremmat koulutusmahdollisuudet. Työnantajan kannalta siirto helpottaisi sijaisjärjestelyjä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen suomenkielinen jaosto kokoontuvat ensi kertaa tiistaina. KASKO-lautakunnan esityslista löytyy täältä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?ls=11&doc=Kasko_2017-06-20_Kklku_1_El

Suomenkielisen jaoston esityslista on puolestaan täällä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?ls=11&doc=Kasko_2017-06-20_Skju_1_El

Luvassa on verrattain kevyt kauden avaus. Mielenkiintoisin asia lautakunnan esityslistalla on asia 10, Perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatio. Pihvinä on se, että jatkossa olisi viisi aluetta aikaisempien neljän sijasta. Muutoksella alueiden vastuuta lisätään ja päätöksentekoa siirretään alue- ja koulutasolle. Esitetty malli on mielestäni hyvä, sillä se tukee lähikouluperiaatteen toteutumista yhteistyössä vanhempien ja alueen asukkaiden kanssa.

Linjasin valtuustokauden oman tärkeimmän tavoitteeni, sisäilmaongelmista kärsivien koulujen korjaamisen kuntoon, tänään Hesarissa:

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005259135.html

Maan hallitukselta tuli jo kommentteja tähän:

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005259764.html

Mielellään otetaan valtiolta apua vastaan ongelmien korjaamiseen! Tavoite on huikean vaikea – muutenhan asia olisi jo korjattu. Tavoitteet on kuitenkin asetettava korkealle, jotta saadaan myös konkreettisia tuloksia.

Olen perustanut facebook-ryhmän kaupunkilaiskeskustelua varten. Tervetuloa mukaan keskustelemaan tästä osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/1921618961384070/?fref=ts

Aurinkoista kesäviikkoa kaikille!

Ota kantaa