Neuvolat kannustamaan perheitä lukemaan lapsille

Blogi

TIEDOTE 16.6.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on huolissaan siitä, että vain 25 % suomalaisvanhemmista lukee usein lapsilleen. Sarkomaan mukaan vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa lapselle lukemisen hyödyistä jo ennen lapsen syntymää. Sarkomaa ehdottaa, että neuvoloiden tehtäväksi vahvistettaisiin vanhempien ja lasten läheisten aikuisten innostaminen ja kannustaminen lukemaan lapselle.

Muista Euroopan maista ainakin Saksassa ja Iso-Britanniassa pidetään huolta siitä, että vanhemmat saisivat tietoa, ohjeita ja materiaaleja lapselle lukemiseksi neuvolatarkastusten yhteydessä. Suomen on syytä ottaa tästä mallia, koska lapsille lukeminen on vaikuttava tapa edistää lapsen kehittymistä, oppimisen edellytyksiä ja samalla vähentää kasvussa olleita oppimistulosten eroja peruskoulussa.

Sarkomaa pitää Lukukeskuksen vauhdittamia neuvolapilotteja lukemaan kannustamisesta hyvinä ja toivoo, että sen toimintamalli otettaisiin käyttöön kaikissa neuvoloissa. Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä jaettavaksi neuvoloille. Mukana on kymmenen kunnan neuvolat ja kokemukset ovat olleet todella lupaavia.

Piloteissa materiaaleja jaetaan äitiysneuvoloissa jo ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Kaksivuotistarkastuksessa jaetaan muistutuksena faktatietoa puhumaan opettelevan lapsen vanhemmalle. Äitiyspakkauksen Lystileikit vauvan kanssa-kirja toimii tukena tiedon levittämisessä.

” Lapselle lukeminen vaikuttaa lapsen oppimistuloksiin ja koulumenestykseen. Vanhempien ja lapselle läheisten aikuisten rooli on avainasemassa lasten kiinnostuksessa lukemiseen. Lapselle lukeminen on merkityksellistä lapsen koko kehitykselle. Kun luemme lapselle ja kerromme hänelle tarinoita, vahvistamme lapsen kielen kehitystä ja monin tavoin lapsen tulevaa lukutaitoa sekä kiinnostusta lukemiseen. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Lapselle lukeminen on siis tasa-arvoteko”, päättää Sarkomaa

Lisätietoja: Sari Sarkomaa:

09 432 3033

 

Ota kantaa