Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2017

Blogi

Viime viikko oli minulle ikimuistoinen: suljin kauppakamarin ovet takanani, tulin valituksi apulaispormestariksi ja aloitin hommat saman tien.

Alkavalla viikolla kunnallispoliittinen ruletti lähtee pyörimään täyttä vauhtia. Maanantaina aloitetaan kaupunginhallituksen kokouksella, jonka esityslista löytyy täältä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-06-12_Khs_23_El

Toimialamalliin siirtyminen aiheuttaa muutamia talousarviomuutoksia. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin menoihin eivät kuitenkaan muutu toimialamalliin siirryttäessä, vaan muutokset koskevat kaupungin sisäisten menojen määrärahavarauksia.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on noin 470 miljoonaa euroa. Vuosi oli odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän.

Kaupungin tulorahoitus riitti poikkeuksellisten korkeiden maanmyyntitulojen ansiosta kattamaan investointitason. Strategian mukaan velkaantumiskehitystä hidastetaan rahoittamalla aikaisempaa merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Kunnan tulorahoitusta pidetään riittävänä, jos vuosikate kattaa poistot. Edellinen vuosi 2015 oli kaikkien aikojen ensimmäinen vuosi, jona vuosikate ei Helsingissä kattanut poistoja. Heikossa tuloksessa näkyi tuolloin esimerkiksi Helenin ja Helsingin sataman yhtiöittämisen vaikutus. Onneksi tilanne korjaantui viime vuonna: vuosikate oli 169 % poistoista.

Pormestarikunnan erityisavustajien tehtävien perustaminen on herättänyt jonkin verran etukäteiskeskustelua. Kyseessä ovat poliittisin perustein valittavat erityisavustajat, jotka eivät ole virka- vaan työsuhteessa ja joiden työsuhteen kesto on sama kuin ao. pormestarin tai apulaispormestarin. Määräraha näiden työsuhteiden perustamiseen on jo otettu kaupungin vuoden 2017 talousarvioon.

 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteita on tarkoitus muuttaa. Oleellista muutoksessa on se, että niiden valtuustoryhmien, joihin ei kuulu pormestarikunnan edustajaa, valtuutettukohtainen ryhmätuki on kaksi kertaa niin suuri kuin niiden ryhmien tuki, joihin kuuluu pormestarikunnan edustaja.

Lisäksi kannattaa mainita ensi vuoden budjettiraami ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Raami ja ohjeet lähetetään lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa. Lähtökohtana on toimintamenojen kasvua ohjaava tuottavuustavoite sekä investointitaso, joka kyetään rahoittamaan tulorahoituksella. Toimintamenojen kasvu on mitoitettu asiakasmäärän kasvuun ja kustannustason nousuun vähennettynä vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Kaupunki kasvaa tuoreen väestöennusteen mukaan 7 922 hengellä vuonna 2017. Kunnallisverotulojen ennakoidaan kasvavan ensi vuodelle noin 3,0 prosenttia tämän vuoden tasosta, ja yhteisöveron 7,0 prosenttia.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on myös liuta lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista, jotka koskevat

– maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaa lainsäädäntöä
– talous- ja velkaneuvonnasta annettavaa lakia
– lakeja julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä kotoutumisen edistämisestä sekä
– eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Helsingin kaupungin lausunnossa julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista annettavasta laista mm. suhtaudutaan kriittisesti muutoksiin, joilla työnhakijoita velvoitettaisiin hakemaan vähimmäismäärä työpaikkoja seitsemän päivän ja 12 viikon tarkastelujaksoilla. Perusteluina ovat erityisesti mallin hallinnollinen raskaus sekä mahdolliset kielteiset vaikutukset verotuloihin sekä työnantajien halukkuuteen ilmoittaa työpaikkoja. Kaupunki myös toteaa omien kokemustensa (nuorten Ohjaamo- ja Respa -hankkeet sekä maahanmuuttajien osaamiskeskus -toiminta), että nykyjärjestelmässä on työnhakijoiden henkilökohtaisen palvelun kohdalla merkittävä palveluaukko. Lausunnossa katsotaankin, että riittävät resurssit on varattava myös henkilökohtaiseen palveluun.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu torstaina ja perjantaina 15.-16.6. Haikkoon strategiaseminaariin. Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen liittyen. Helsinki on tehnyt strategiaohjelman jo aikaisemmillekin valtuustokausille.

Tarkoituksena ei ole poistua seminaarista perjantaina vielä valmiin strategian kanssa, vaan pikemminkin virittäytyä strategiaprosessiin, joka jatkuu syksymmällä. Kaupunginvaltuuston seminaaria voi seurata molempina päivinä livenä osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Valtuuston strategiatyön pohjaksi on valmisteltu kuntalain edellyttämiä analyyseja. Aineistona seminaariin on visiokartta, vuorovaikutusraportti, yrityshaastattelujen yhteenveto ja toimintaympäristöraportti, jotka löytyvät täältä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-2017

Itse aloitan alkavalla viikolla koulurakennusten kuntoa koskevan selvitystyön. Samalla sovin kesäksi päiväkoti- ja leikkipuistokäyntejä, jotta pääsen tutustumaan käytännön työhön. Koulukäynnit alkavat heti syksyllä syyslukukauden käynnistyttyä. Olen perustanut facebookiin kaikille helsinkiläisille avoimen ryhmän, jossa toivon käytävän keskustelua paitsi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asioista, myös muista kaupungin asioista. Linkki keskusteluryhmään löytyy täältä: https://www.facebook.com/groups/1921618961384070/

Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Tavoitteenani on lisätä avointa kaupunkilaiskeskustelua. Yritän olla siinä itse aktiivisesti mukana.

Loppuun vielä mielenkiintoinen uutistärppi: Helsinki on nyt Pohjoismaiden suosituin kongressikaupunki. Helsingissä vierailleen yksittäisen kongressidelegaatin kokonaismenot olivat vuonna 2016 yhteensä 1 750 euroa, joten tällä on iso kaupunkitaloudellinen merkitys. Tästä lisää:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-kipusi-kongressikaupunkitilastossa-sijalle

Ja muistathan Helsinki-päivän maanantain menovinkit:

Itse olen mukana päivän mittaan erilaisissa ansioituneiden kaupunkilaisten palkitsemistilaisuuksissa.

Aurinkoista Helsinki-päivää!

Ota kantaa