Eduskuntaterveiset 5/2017

Blogi

Hyvä vastaanottaja

Eduskuntakausi on edennyt puoliväliin. Kevään edetessä olemme saaneet hitusen valoisempia talouslukuja ja toivoa orastavasta kasvusta. Suomi näyttäisi olevan viimein kipuamassa kuopasta, johon finanssikriisi paiskasi meidät vuosikymmeneksi. Hallituksen puoliväliriihessä tehtiin päätöksiä lisätoimista myönteisen kehityksen vauhdittamiseksi. Eduskuntaryhmässämme olimme valmistelleet kehysriiheen ehdotuksia erityisesti työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi, rakenneuudistuksien vauhdittamiseksi, koulutuksen sekä tutkimuksen investoimiseksi.

Tässä viestissä:

  • Kutsu eduskuntaan 15.6 kello 17-18.30
  • Puoliväliriihessä lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen
  • Sosiaaliturvan uudistaminen alkoi
  • Kelan perustoimeentulon maksatusruuhkan syyt selvitetään
  • Sisäilmaongelmiin tarvitaan vaikuttavampia keinoja
  • Henkilöstö mukaan sote-valmisteluun

 

Tervetuloa vaihtamaan politiikan kuulumisia eduskuntaan 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Suomen ja Helsingin politiikan ajankohtaisista aiheista to 15.6 kello 17-18.30. Tilaisuuteen voit ilmoittautua avustajalleni Sinalle sähköpostitse osoitteeseen sina.nordman@eduskunta.fi 12.5 mennessä. Sisääntulo eduskuntaan on Arkadiankadulta osoitteessa Arkadiankatu 3. Tulethan turvatarkastuksen takia ajoissa paikalle. Avustajani saattaa tilaisuuteen osallistujat turvatarkastuksen jälkeisestä aulasta kokoustilaan.

Puoliväliriihessä lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

Hallitus päätti yli 200 miljoonan euron budjettipanostuksista ja 200 miljoonan euron pääomituksista koulutukseen ja tutkimukseen.

Huippututkimukseen lisätään rahoitusta, peruskoulujen kehittämisraha kaksinkertaistetaan, ammatillisen koulutuksen uudistusta tuetaan ja varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan.  Hallitus käynnistää lukiouudistuksen ja opintotukeen tulee huoltajakorotus.

Oli välttämätöntä ja meidän sivistyskansanedustajien ehdoton vaade, että tutkimusrahoitus käännettiin nousu-uralle. Kehysriihessä päätettiin myös pienituloisten päivähoitomaksujen alentamisesta, asumistuen neliövuokrakatosta ja työttömien työmarkkinatuen porrastuksesta. Päivähoitomaksujen alentamisen työllisyysvaikutus on 4000–5000 työllistä lisää. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa käsitelemme parhaillaan puoliväliriihen päätöksiin pohjautuvaa kehysselontekoa.

Olennaista on, että uudistusvauhti ei hiivu. Viriävät kasvuluvut eivät saa tuudittaa vaaralliseen ylioptimismiin – hallituksella ja eduskunnalla on vielä rutkasti tehtävää edessään.

Sosiaaliturvan uudistaminen alkoi

Hallitus päätti kehysriihessä aloittaa sosiaaliturvan uudistamisen. Yhteiskunta ei ole terve, jos työ ei kannata ja jos sosiaaliturva estää aktiivisen osallistumisen. Olen eduskuntaryhmämme työryhmässä, jossa valmistelemme uudistukseen sisältöä. Työtä vetää varapuhemies Arto Satonen. Sosiaaliturvan uudistusta tarvitaan.

Pettymys oli, että hallitus ei saanut tehtyä vielä päätöstä perhevapaauudistuksen aloittamiseksi. Vaikuttamistyö jatkuu. Viimeistään syksyn budjettiriihessä on hallituksen asiasta saatava päätös aikaiseksi ja suomalaisten perheiden kannalta välttämätön uudistustyö vauhtiin.

Puolivälitarkastelussa päätettiin myös äitien päihdekuntoutuksen rahoituksesta. Henkilökohtaisena työvoittona pidän sitä, että saimme turvattua päihdeäitien rahoituksen kahdeksi seuraavaksi vuodeksi, joiden aikana osana sote-uudistusta luomme rahoitukselle pysyvän mallin. Olen ollut valtiovarainvaliokunnassa seitsemän kertaa ryhmämme pääneuvottelijana pelastamassa päihdeäitien rahoituksen.

Kelan perustoimeentulon maksatusruuhkan syyt selvitetään 

Kela on eduskunnan alainen ja sen toimintaa sekä hallintoa valvovat eduskunnan nimeävät valtuutetut. Toimin Kelan valtuutettujen puheenjohtajana. Helpottuneena voin todeta, että Kela on saavuttanut lain mukaisen tilan perustoimeentulotuen maksatuksessa. Kelan toimintaa valvovat valtuutetut ovat edellyttäneet lain mukaisen tilan saavuttamista viipymättä.  Olemme edellyttäneet kelalta selvitystä perustoimeentulotuen kela siirtoon liittyvistä toimista ja saamme selvityksen kesäkuun valtuutettujen kokoukseemme. Tapahtuneesta on kelan johdon ja muiden toimijoiden syytä ottaa oppia.

Sisäilmaongelmiin tarvitaan vaikuttavampia keinoja

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Kätilöopiston sisäilmaongelmat ovat sairastuttaneet kymmeniä tiloissa työskenteleviä.

Kuntapäättäjillä on vahva vastuu kunnan tilojen turvallisuudesta ja terveydestä. Valmistelin yhdessä kansanedustaja Sanna Lauslahden kanssa toimenpideohjelman, joka sisältää työkaluja kunnalliseen päätöksentekoon sisäilmaongelmien kitkemiseksi ja ennaltaehkäisyksi. Samalla haastoimme uudet valtuustot aktiivisesti kitkemään sisäilmaongelmaa.

Eduskunta pui perusteellisesti sisäilmaongelmaa tarkastusvaliokunnan vuonna 2012 tekemän raportin pohjalta. Raporttiin koottiin laajat toimenpide-ehdotukset eri toimijatahoille. Ikävä kyllä selvää edistystä sisäilmaongelmien ratkaisuksi ei ole näkyvissä.  Pidän perusteltuna, että hallitus asettaisi selvitysryhmän tekemään lainsäädäntö- sekä toimenpide-ehdotukset, joilla voidaan nykyistä vaikuttavammin ehkäistä ja korjata sisäilmaongelmia sekä niihin liittyviä kysymyksiä. Selvityksessä on hyvä pohtia, onko sisäilmaongelman ennaltaehkäisyssä ja ilmaantuessa vastuut sekä velvoitteet määritelty riittävän selvästi ja onko sairastuneen oikeusturva ja tuki kunnossa.

Henkilöstö mukaan sote-valmisteluun

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä. Tavoite on, että laki olisi valmis heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Uusituksen toimeenpanossa henkilöstön sitoutuminen on avainasemassa muutoksen onnistumisen kannaltaMe Uudenmaan kansanedustajat kokoonnumme säännöllisesti pohtimaan uudistusta Uudenmaan näkökulmasta.

Viimeisempänä eduskuntaan saapui valinnanvapauslaki. Oli välttämätöntä, että hallitus huomioi laajan lausuntokierroksen palautteen ja Suomen valinnanvapausmalli saapui parannettuna eduskuntaan.

Selviä muutostarpeita on jo löytynyt. Yksi merkittävä on lisätä maakuntalakiin ja järjestämislakiin puuttunut maakunnan velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointi tehdään yhdessä.

Aurinkoisin kevätterveisin

 

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

 

Kansallinen Kokoomus

00102 Eduskunta

Tel. +358 50 5113033

sari.sarkomaa@eduskunta.fi

http://www.sarisarkomaa.fi/

https://www.facebook.com/sarkomaasari/

http://fi.linkedin.com/in/sari.sarkomaa

https://twitter.com/sari.sarkomaa

 

 

 

Ota kantaa