Osaatko uida?

Blogi

Vesi on elementti, jota Suomessa asuva ei voi elämänsä aikana välttää. Tuhansien järvien maassa uimataito on tärkeä kansalaistaito ja samalla myös korvaamattoman arvokas henkivakuutus. Asian tärkeyttä ei voida koskaan korostaa tarpeeksi. 

Tästä huolimatta hukkumistilastot ovat vuosi toisensa jälkeen karua luettavaa. Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 – 200 ihmistä. Tämä tarkoittaa, että 2000-luvun puolella Suomessa on hukkunut 2969 ihmistä. Suhteutettuna asukaslukuun tämä on selvästi enemmän, kuin muissa pohjoismaissa.

Jokainen hukkuminen on liikaa. Yleensä hukkumisen taustalla on heikko uimataito tai oman uimataidon yliarvioiminen. Merkille pantavaa on, että pääosa hukkuneista on työikäisiä ja vanhempia miehiä. Erityisen huolestuttavaa on, että toiseksi yleisin lasten tapaturmainen kuolinsyy on hukkuminen.

Uimataito on tärkeää oppia jo lapsena. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan onkin asetettu tavoitteeksi opettaa oppilaille uimataito peruskoulun alaluokilla. Suurin osa kunnista noudattaa opetussuunnitelmaa, tarjoaa tehostettua uimaopetusta ja lisäopetusta. Kuljetukset uimahalleihin on kilpailutettu ja opetusta tehdään yhteistyössä vapaa-aikatoimen työntekijöiden ja uimaseurojen kanssa. 

Kaikkialla maassamme tilanne ei kuitenkaan ole yhtä hyvä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES julkaisi vuoden 2017 alussa tutkimuksen kuudesluokkalaisten uimataidon tasosta. Tulos ei ollut mairitteleva, sillä tutkimuksessa tuli ilmi, että joka neljäs Suomessa asuva 12-vuotias lapsi ei osaa uida. Suomen kunnista 27% ei järjestä uimaopetusta kuudesluokkalaisille lainkaan, vaan opetusta tapahtuu vain alemmilla luokilla. Kouluissa, joissa uimaopetusta järjestetään 79% kuudesluokkalaista täyttää uimataidon pohjoismaisen vaatimuksen. Mikäli uimaopetusta ei anneta lainkaan, vain 63 % kuudesluokkaisista täyttää vaatimukset. Lasten uimataito on siis selvästi heikompi niissä̈ kouluissa, joissa uimaopetusta ei järjestetä.

Syy uimaopetuksen puuttumiseen on useimmiten se, etteivät kunnat varaa tähän tarkoitukseen määrärahoja. Uimaopetus keskittyy vain alemmille luokille ja opetus on hyvin riippuvaista luokanopettajan omasta aktiivisuudesta. Lisähaasteita tuo uimahallin puute kunnassa tai pitkät välimatkat. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan nämä eivät saa olla syinä uimaopetuksen laiminlyöntiin. Uimaopetuksen valvonnassa onkin selkeästi tiukentamisen paikka.

LIKES:in tutkimuksessa haastateltiin myös uimaopetuksesta vastaavia kuntien uimaopettajia. Haastattelujen mukaan uimaopetus on muuttunut yleisesti haastavammaksi. Oppilaiden levottomuus on lisääntynyt ja osa vanhemmista ei arvosta uimataitoa tai pelkää itse vettä, jolloin tämä myös tarttuu jälkikasvuun. Vanhempien vastuuta uimataidon kehityksessä ei voida unohtaa.  On tärkeää kannustaa alakoululaisia käymään uimassa myös kouluajan ulkopuolella. Uimaan oppiminen on kokemus, joka jää mieleen. Tästä syntyy myös ymmärtämys uimataidon merkityksestä.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto järjestää vuosittain valtakunnallisen uimataitoviikon. Viikon tavoitteena on kannustaa jokaista testaamaan uimataitonsa, herättää keskustelua uimataidon merkityksestä sekä antaa vinkkejä oman ja läheisten uimataidon kehittämiseen. Vuoden 2017 uimataitoviikkoa vietetään kuluvalla viikolla (15-21.5). Mikäli et vielä ole testannut omaa uimataitoasi, nyt se kannattaa viimeistään tehdä. Yksinkertaisin tapa parantaa ja ylläpitää uimataitoa on säännöllinen harjoittelu.

Ota kantaa