Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2017

Blogi

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tänä keskiviikkona viimeistä kertaa vanhassa kokoonpanossaan. Viimeisessä kokouksessa käsitellään mm. johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyviä muutoksia luottamushenkilöiden palkkioihin, konserniohjeeseen ym., asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman eli ns. AM-ohjelman seurantaraporttia sekä Keski-Pasilan toteutusta.

Keski-Pasilan ratapihakortteleihin on tarkoitus rakentaa tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue. Alueelle on tulossa asuntoja noin 3200 ihmisille ja noin tuhat työpaikkaa sekä koulu ja päiväkoti. Yksi erikoisuus alueella tulevat olemaan viherkatot. Kaavamääräyksen mukaan vähintään puolet kortteleiden kattopinta-alasta täytyy olla ekologisia viherkattoja. Ideana on, että ne luovat hyvää mikroilmastoa ja auttavat hulevesien hallinnassa.

AM-ohjelman seurantaraportissa on mielenkiintoisia tietoja Helsingin kasvusta. Helsingin väkimäärä kasvoi 6 973 asukkaalla vuonna 2016 vuotuisen kasvun ollessa 1,1 prosenttia. Väestönkasvusta 70 % tuli ulkomaalaistaustaisen väestön kasvusta. Suhteellisesti voimakkaimmin kasvoi 70–79 -vuotiaiden ikäluokka – seniorien määrä ei siis kasva ainoastaan syrjäseuduilla. Kokonaisuudessaan Helsingin seudun väestönkasvu oli voimakasta ja asuntotuotanto aiempaa selkeästi korkeammalla tasolla. Helsinkiin valmistui vuonna 2016 yhteensä 4 395 asuntoa. Asunnoista 11,6 % on ara-vuokra-asuntoja, 23,7 % välimuodon asuntoja ja 64,7 % sääntelemättämiä asuntoja.

Asuntojen keskipinta-ala on laskenut 2000–luvulla. Se oli vuonna 2016 valmistuneissa asunnoissa 62 m². Keskikoon alentumiseen on vaikuttanut suuri valmistuneiden vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä sekä yleinen jatkunut huoneistokokojen pienenemisen trendi. Valmistuneista asunnoista 84 prosenttia sijaitsee kerrostaloissa.

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy täältä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-05-17_Kvsto_11_El

Kokousta voit seurata keskiviikkona klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi, ja tallennetta voi katsoa samasta osoitteesta myös jälkikäteen.

Opetuslautakunta kokoontuu tiistaina. Esityslistalla on mielenkiintoisia valtuustoaloitteita, jotka koskevat koulupsykologien ja -kuraattorien Wilma-oikeuksien laajentamista (mikä viraston vastausehdotuksen mukaan edellyttää oppilaiden vanhempien ennakkolupaa) ja Sophie Mannerheimin koulun tilaratkaisuja (joiden järjestämistä virasto haluaa viivytyksettä toteutukseen).

Peruskoulujen rahoitusperiaatteiden uudistamista koskeva asia jäi viimeksi pöydälle. Uudistustarve on ilmeinen, sillä nykyinen tuntikehyskaava on niin monimutkainen, että se on kouluilla hyvin vaikea hahmottaa ja hallita. Ehdotettavat uudet rahoitusperiaatteet perustuvat siihen, että oppilaskohtainen määräraha on kaikilla kouluilla sama, mutta sitä porrastetaan mm. vuosiluokkien (1-6, 7-10, yhtenäiset peruskoulut) ja opetusmuotojen (yleisopetus, erityisopetus ml. integraatio-opetus sekä joustava erityisopetus, suomi/ruotsi toisena kielenä opetus sekä elämänkatsomustiedon, ortodoksinen uskonnon ja islamin uskonnon opetus) perusteella. Porrastukset on johdettu nykyisistä tuntikehyskaavoista. Esitykseen sisältyy myös oppilasmäärästä riippumaton koulukohtainen perusmääräraha, joka turvaa oppilasmäärältään pienille kouluille suhteellisesti suuremman resurssin kuin oppilasmäärältään suurille kouluille.

Joillekin kouluille uusi rahoitusmalli on aikaisempaa edullisempi, joillekin epäedullisempi. Jos voidaan pitää kuitenkin lähtökohtana sitä, että periaatteet ja porrastukset perustuvat oikeisiin taustaparametreihin, uutta mallia voidaan kuitenkin pitää yksinkertaisempana ja siksi parempana.

Opetuslautakunnan esityslista on täällä: https://www.hel.fi/opev/fi/paatoksenteko/opetuslautakunta/opetuslautakunta-asiakirja?ls=11&doc=Opev_2017-05-16_OLK_6_El

Kiinteistölautakunta kokoontuu torstaina. Esityslistalla on runsaasti erilaisia tilojen korjauksiin liittyviä hankesuunnitelmia.

Mielenkiintoisin asia koskee Pohjois-Pasilaa. Pohjois-Pasilaan suunnitellaan viihtyisien asuinalueiden kokonaisuutta hyvien yhteyksien ja Keskuspuiston kupeeseen. Rakentaminen alkaa kuuden kerrostalokorttelin kokonaisuudesta, jolle Helsingin kaupunki on etsinyt toteuttajat tontinluovutuskilpailulla. Kiinteistölautakunta käsittelee voittajien valintaa 18.5.2017.

Lautakunnan ratkaistavaksi tuotava kilpailu on Helsingin historian suurin asuntojen kumppanuuskaavoitushanke. Kilpailun kolme voittajaa saavat toteutettavakseen noin puolet entisestä maaliikennekeskuksen alueesta, joka sijaitsee ns. Pasilan Postipuiston pohjoisosassa. Asuinrakennusoikeutta kilpailualueella on jopa 134 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 1500:aa asuntoa.

Tavoitteena on, että ensimmäisten talojen rakennustyöt voidaan aloittaa vuonna 2019. Kilpailualueen vieressä etenee lähes samanaikaisesti kaupungin oma hanke, joka tähtää noin 800 vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-asunnon rakentamiseen.

Näiden ja muiden hankkeiden myötä Postipuiston pohjoisosaan tulee asuntoja yhteensä arviolta 5700 asukkaalle.

Pasilasta kokonaisuudessaan kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana yli 30 000 asukkaan ja 50 000 työpaikan kaupunginosa. Noin puolet alueen uusista asunnoista ja kolmannes uudesta toimitilasta rakennetaan Pohjois-Pasilaan ja Ilmalaan. Rakentamista kaavoitetaan parhaillaan maaliikennekeskuksen lisäksi Ilmalan aseman yhteyteen, ja myöhemmin Pohjois-Pasilan kaavoitus etenee postinlajittelukeskuksen alueelle.

Kiinteistölautakunnan esityslista löytyy täältä: https://www.hel.fi/kv/fi/paatoksenteko/kiinteistolautakunta/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kv_2017-05-18_Klk_10_El

Muita tärppejä viikolle:

Ammatillisen koulutuksen SM-kisat Taitaja 2017 jatkuvat Messukeskuksessa torstaihin saakka. Päivillä kisataan ammatillisen koulutuksen suomenmestaruudesta yli viidelläkymmenellä ammattialalla. Nelipäiväiseen tapahtumaan odotetaan yli 80 000 kävijää.

Ylipormestarin asukasilta on tiistaina Laajasalossa. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen isännöimässä tilaisuudessa virkamiehet vastaavat asukkaiden kysymyksiin ja keskustelevat Laajasalon ja Santahaminan ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudesta.

Aurinkoista viikkoa!

Ota kantaa