Valinnanvapauslaki paranneltuna eduskuntaan

Blogi

Hallitus hyväksyi tänään istunnossaan valinnanvapauslain ja lähetti sen eduskuntaan. Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaan pitää tärkeänä, että hallitus huomioi lausuntokierroksen palautteen. Eduskunnan on nyt tarkkaan arvioitava, että esitys tukee valinnanvapauden tavoitetta parantaa perustason palvelujen saatavuutta ja ihmisten mahdollisuutta saada palveluja yhdenvertaisesti. 


”Sote-uudistuksen kiinteänä osana valinnanvapaus on mullistava uudistus, jonka toteuttaminen vaatii tietojärjestelmien yhteensovittamista, hyvää moniammatillista johtamista, henkilöstön vahvaa mukanaoloa sekä tarkkaa tekemistä yhdessä koko sote-kentän kanssa”,

 

Sarkomaa pitää erityisen hyvänä asiana, että lakiin on nyt tarkemmin kirjattuna sote-keskuksien palvelutarjonta, palveluohjauksen ja palvelujen yhteensovittamisen vaade sekä sopimusmenettelyt. Säännöksissä velvoitetaan maakunta, maakunnan liikelaitos ja suoran valinnan palvelun tuottaja huolehtimaan asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta sekä palvelujen yhteensovittamisesta.


”Palveluja käyttävä ihminen tulee olemaan valinnanvapaudessa päättäjä, mutta yhtä tärkeää on, että laissa on kirjattuna tarkat velvoitteet kaikille yksityisen, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin tuottajille ja maakunnille, jotta takaamme kaikille yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut koko maassa. Se on sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita”, toteaa Sarkomaa.

Hallitus teki muutoksia myös tuottajille maksettaviin korvausksiin siten, että ihmisen henkilökohtainen hyvinvointi- ja terveysriski otetaan huomioon. Muun muassa VATT on korostanut, että onnistuneella korvausjärjestelmällä voidaan saavuttaa tavoitteet kustannuksien hillinnästä ja eriarvoisuuden kaventamisesta.


”Ihmistä seuraavan rahasumman koon mitoituksessa otetaan nyt paremmin huomioon taustatekijät, kuten ikä, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Hoitoisuuden mukaan muokatulla korvauksella voidaan varmistaa paremmin se, ettei järjestelmään tule vääränlaisia kannusteita vaan korvaus kannustaa hoitamaan erilaiset ihmiset heidän tarpeidensa mukaisesti. Korvauksen mitoitus on uudistuksen onnistumisen kannalta keskeinen ja sitä on seurattava ja tarpeen mukaan muovattava, kun vaikutuksista saadaan tietoa”, toteaa Sarkomaa.

 

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

p. +358 505113033

Ota kantaa