Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2017

Blogi

Jokaisen aktiivisen kaupunkilaisen kannattaa suunnata tällä viikolla Laiturille, jossa järjestetään Kaupunkisuunnittelumessut. Messujen teemana on katu. Messut on suunnattu kaikille meille kaupunkilaisille. Messuosastoilla esitellään erilaisia näkemyksiä ja keskustelun herättäjää. Mukana on niin julkishallinnon, yliopistojen, oppilaitosten, järjestöjen sekä muiden yhteisöjen näkökulmia ja ratkaisumalleja.  Lisäksi järjestetään keskusteluja eri aiheista. Ohjelma löytyy täältä:

http://laituri.hel.fi/nayttelyt/287

Jos kaupunkisuunnittelu ja kaava-asiat kiinnostavat laajemmin, kannattaa muuten tilata myös kaupunkisuunnitteluviraston Suunnitelmavahti-uutiskirje, josta saat tiedon kaikista suunnitteilla olevista kaava-asioista, nähtävillä olevista suunnitelmista ja tulevista tilaisuuksista. Voit tilata suunnitelmavahdin tämän uutiskirjeen alaosasta:

https://helsinki.creamailer.fi/email/590c7ac219a1b

Kaupunginvaltuusto vetää tällä viikolla henkeä ennen ensi viikon kokousta, joka on kuluneen valtuustokauden viimeinen. Uuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 7.6.

Kaupunginhallitus kokoontuu tänään maanantaina normaaliin tapaan. Viime viikolta jäi pöydälle useampiakin asioita. Uusina asioina ovat esillä esim. Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava, tonttikauppoja Meilahdessa ja Töölöntullissa, vuoden 2016 arviointikertomuksesta annettava lausunto, lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet, määrärahojen myöntäminen liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen Pohjois-Haagan ja Pitäjänmäen asemilla sekä linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi. Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä:

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-05-08_Khs_18_El

Maunulasta on tullut asukaspalautetta Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavasta. Pirjontien katkaiseminen moottoriajoneuvoliikenteeltä on katsottu esityslistalla maankäytön ja liikennejärjestelyjen muutosten kannalta parhaaksi kokonaisratkaisuksi. Liikennesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt mahdollistavat asemakaavassa esitetyn täydennysrakentamisen Pirjontien ja Pirkkolantien alueelle. Täydennysrakentaminen on puolestaan tärkeää, jotta tulevasta Raide-Jokerista saadaan mahdollisimman suuret hyödyt. Molempien ajosuuntien yhteenlaskettu vuorokausiliikennemäärä on Pirjontien länsiosalla noin 200 ajoneuvoa, minkä määrän siirtyminen alueen muille kaduille ei viraston arvion mukaan muuta niiden liikenneolosuhteita merkittävästi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu tiistaina. Keskeisiä asioita ovat viime kokouksessa pöydälle jäänyt kävelykeskustan periaatesuunnitelma, jota toivon palautettavaksi uuteen valmisteluun ellei jopa hylättäväksi. Suunnitelman mukaiset kadut eivät mielestäni sovellu kävelykeskustan pohjaksi.

Esityslistalla on myös autoliikenteen verkkoselvitys. Selvityksessä pyritään löytämään ne kohdat katuverkolla, jotka ovat muita merkityksellisimpiä autoliikenteen välityskyvyn tasapainon kannalta. Työssä tutkitaan myös sitä, missä autoliikenne voisi lisääntyä ja missä sen tulisi vähentyä. Selvityksessä tutkitaan kaupunkibulevardien ja liikennetunnelien toteutumista. Siinä todetaan mm. että Keskustatunneli keventäisi selvästi Helsingin kantakaupungin katuverkon kuormitusta Selvitys löytyy täältä: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2017/Ksv_2017-05-09_Kslk_12_El/870F992A-0479-CF5E-8451-5BCDF0300000/Liite.pdf

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet ovat myös esillä. Tarkoituksena on mm.  parantaa kävelyreittejä ja pyöräilyjärjestelyjä – pyöräliikenteen yhteyksien jatkuvuus on ollut sattumanvaraista –, turvata kasvavan joukkoliikenneterminaalin toimintaedellytykset, varautua pikaraitiotiehen ja tehdä alueen katuverkossa myös autoliikenteen kapasiteettia lisääviä toimia. Ja paljon muita mielenkiintoisia asioita.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä:

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Ksv_2017-05-09_Kslk_12_El

Ylipormestarin asukasilta pidetään Laajasalossa 16.5. klo 18.15-20.30. Tämä kannattaa merkitä kalentereihin. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen isännöimässä asukasillassa kaupungin virastojen ja yhteistyötahojen virkamiehet vastaavat asukkaiden kysymyksiin ja keskustelevat Laajasalon ja Santahaminan ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudesta. Paikkana on Laajasalon peruskoulun Ylätalon Sali, Koulutanhua 1.

Kaupunkipyöräkausi on alkanut aktiivisesti, Viikin tutkimustilan lehmät pääsivät kevätlaitumelle ja uimastadion avattiin eilen. Kesä on tulossa!

Ota kantaa