Varhennettu kielten opetus etenee

Blogi

Kirjoitin talvella siitä, että yksi vaalitavoitteeni on, että kaikki lapset voisivat Helsingissä aloittaa kielten opiskelun jo ensimmäisellä luokalla.

Meillähän Helsingissä on kouluissa hyvä ja laaja kielivalikoima. Ensimmäisenä vieraana kielenä voi opiskella englannin ja ruotsin lisäksi espanjaa, ranskaa, saksaa, venäjää ja jopa kiinaa.

Kielten opiskelun aloituksen osalta helsinkiläislapset ovat sen sijaan olleet varsin eriarvoisessa asemassa. Toistaiseksi vain osassa kouluja kielten opetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Kuitenkin useissa tutkimuksissa on todettu, että paras vieraan kielen taso saavutetaan silloin, kun vieras kieli on opittu varhaislapsuudessa. Tutkimusten mukaan vieraan kielen oppimisessa saavutetaan parhaat tulokset, kun oppiminen on aloitettu ennen yhdeksättä ikävuotta.

Kaupunginhallituksessa päätimmekin reilu viikko sitten yksimielisesti palauttaa valtuutettu Mari Holopaisen tekemän aloitteen vieraan kielen opetuksen varhentamisesta uuteen valmisteluun seuraavin saatesanoin:

– Kaupunginhallitus pitää kieltenopetuksen varhaistamista kannatettavana ja kehottaa valmistelemaan käytännön laajentamista syksystä 2018 kaikkiin kouluihin joissa toiminta luontevasti onnistuu.

– Kaupunginhallitus pitää myös tärkeänä, että syksyllä 2017 käynnistyviä kielirikastetun esiopetuksen pilotteja seurataan ja toimintaa pyritään laajentamaan vuodelle 2018.

 

Kaupunginhallitus siis linjasi, että vuoden 2018 talousarvion valmistelussa on pyrittävä sellaiseen ratkaisuun, että vieraan kielen opetus alkaisi kaikissa kouluissa jo ekalla luokalla. Samoin haluamme jatkaa ja laajentaa ensi syksynä muutamassa esikoulussa alkavaa varhennetun kielten oppimisen kokeilua. Hyvä Helsinki!

The post Varhennettu kielten opetus etenee appeared first on Laura Rissanen | Kokoomus Helsinki.

Ota kantaa