EU:n yhteinen puolustus etenee

Blogi

Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka nytkähti konkreettisesti eteenpäin viime vuoden lopulla, kun EU:n korkein elin Eurooppa-neuvosto antoi siunauksensa komission ehdottamalle Euroopan puolustustoimintasuunnitelmalle. Suunnitelman hankkeet täydentävät sotilasliitto Naton roolia Euroopassa. Tarkoitus ei ole luoda päällekkäisyyksiä, vaan järkeistää EU:n jäsenmaiden puolustustarvikeinvestointeja- ja käyttöä. Suunnitelman keskeisenä osana on Euroopan puolustusrahaston perustaminen, joka tukee investointeja puolustusmateriaalien ja -teknologian yhteiseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Puolustusrahasto jakaantuu kahteen osaan: tutkimusosaan, jolla tuetaan jäsenmaiden puolustusteknologian tutkimusyhteistyötä (esim. robotiikan ja kyberturvallisuuden parantaminen). Komissio ehdottaa, että yhteisistä varoista kohdennetaan 500 miljoonaa euroa vuodessa tutkimuspuoleen seuraavan vuosikymmenen puolella. Puolustusrahaston toinen osa on valmiusrahasto, jonka avulla jäsenmaat voivat yhdessä investoida uuden kaluston tai osaamisen hankintaan. Oikein tehtynä yhteishankinnat tuovat jäsenmaille huomattavia säästöjä ja Suomen kaltaiset pienet maat saavat käyttöön uusia suorituskykyjä, kuten satelliittijärjestelmiä. Suuruusluokaltaan tämän rahaston tulisi komission arvion mukaan olemaan noin 5 miljardia euroa vuodessa. Ohjelmien tarkoituksena ei ole kasvattaa puolustusmenoja, koska varoja tarvitaan myös muualla. Komission arvion mukaan jäsenvaltioiden puutteellinen yhteistyö puolustuksen ja turvallisuuden alalla aiheuttavat vuosittain 25-100 miljardin euron kustannukset. Monet jäsenmaat kehittävät itse suorituskykyjä tai tekevät hankintoja yksin, jolloin kustannukset ovat suuremmat ja muualta pois. Puolustusrahaston perustaminen on EU-jäsenmaiden vastaus kohonneeseen sisäisen- ja ulkoisen turvallisuuden uhkaan. EU nostaa rooliaan tekemällä yhdessä enemmän, mutta samalla tehostamalla rajallisten varojen käyttöä. Suomella on kaikki syyt olla aloitteellisesti edistämässä EU:n puolustusyhteistyön tiivistymistä ja hyödyntämässä sen tarjoamat mahdollisuudet. Jäsenyys Euroopan unionissa on ollut Suomelle taloudellisten hyötyjen ja yhteisen arvopohjan lisäksi myös turvallisuuspoliittinen valinta. Vaikka emme kuulu sotilasliittoihin, olemme halunneet luoda omien etujemme mukaisesti laajat kansainväliset turvallisuuspoliittiset verkostot, jotka tukevat puolustusvoimien kykyä huolehtia maamme turvallisuudesta. EU on meille näistä verkostoista tärkein. Suomen puolustustarviketeollisuudelle- ja tutkimuslaitoksille yhteinen puolustusrahasto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia hakea tutkimusrahoitusta suorituskykyjen kehittämiseen. Tämä myös parantaa kotimaisten pk-yritysten mahdollisuuksia vahvistaa Suomen puolustuskykyä meille tärkeillä osa-alueilla. Puolustusrahaston kautta voimme saada käyttöön uusia suorituskykyjä ja parantaa vanhoja. Samalla säästämme selvää rahaa, kun teemme puolustuskyvyllemme välttämättömiä hankintoja yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

Ota kantaa