Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa

Blogi

Uusin nuorisobarometri kertoo, että jopa 35 prosenttia nuorista on joutunut luopumaan harrastuksistaan varojen puutteessa. Harrastaminen on muuttunut haasteelliseksi myös voimakkaasti kohonneiden kustannusten vuoksi. Erilaisista tutkimuksista käy ilmi, että kilpa- ja harrasteurheilun maksut ovat kaksin- tai jopa kolminkertaistuneet vuosikymmenessä. 

Harrastustoiminta on arvokasta ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä lisätään perheiden hyvinvointia. Harrastaminen tuo mielekästä tekemistä lasten ja nuorten vapaa-aikaan, kehittää sosiaalisia taitoja ja parantaa oppimista. Harrastustoiminta lisää myös yhteenkuuluvuutta. Kun vielä vuonna 2012 noin 76 prosenttia nuorista koki kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskuntaan, on vastaava luku enää noin 50 prosenttia.

Jätimme Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa syksyllä valtuustoaloitteen, jossa esitimme, että Helsinki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Mielestämme olisi hyvä lisäksi selvittää perheille annettavaa palveluseteliä harrastuskustannuksiin. Toimeentulotuen korvauksen sijaan palvelusetelillä tuki voitaisiin kohdistaa kannustavasti suoraan lapsen harrastuskustannuksiin ja näin säästyttäisiin turhalta byrokratialta. 

Myös opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on tartunut asiassa toimeen asettamalla työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Työryhmän toimikausi oli 7.11.2016–28.2.2017. 

Helsinki tarjoaa monipuoliset harrastusmahdolisuudet kaikenikäisille. Helsingin uuden johtamisjärjestelmän myötä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet kuuluvat  samaan toimialaan kirjaston ja museoiden kanssa. Täten mahdollisuudet lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen ovat entistä paremmat. Harrastuksia tulisi myös tuoda yhä enemmän koulujen iltapäivätoimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Harrastusmahdollisuuksien tukeminen on äärimmäisen tärkeää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteisen pallon perässä juokseminen ja samaan tiimiin kuuluminen mahdollistaa eläinikäisiä ystävyyksiä ja vahvan juurtumisen terveelliseen elämäntapaan ja kotikuntaan. Se on yksi arvokkaimpia asioita, joita voimme lapselle ja nuorelle tarjota.

Ota kantaa