65 vuotta tuettua lomatoimintaa

Blogi

Pitkään jatkunut vaikea taloustilanne ja epävarmat tulevaisuudennäkymät ovat lisänneet huono-osaisten ihmisten määrää Suomessa. Työttömyys, moninaiset terveysongelmat, köyhyys ja tulevaisuuden näköalattomuus yhdistävät yhä useampaa. Myös yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Kolmas sektori on vahva toimija hyvinvointiyhteiskunnassa. Järjestöt ovat olleet paikkaamassa palveluihin muodostuneita aukkoja sekä vastanneet kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten palveluista. 

 
Nasy – Naiset Yhdessä ry tekee vapaaehtoistyötä erityisesti naisten ja perheiden hyväksi. Vuonna 1952 perustettu yhdistys toimii valtakunnallisesti ja sen päätehtävänä on järjestää sosiaalista lomatoimintaa sitä tarvitseville. Sosiaalisella lomatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. 65-vuotisen historian aikana Nasy on tarjonnut tuhansille ihmisille mahdollisuuden irtiottoon arjesta tuetun loman muodossa. Loman tavoitteena on tukea arjessa jaksamisessa ja voimaannuttaa osallistujia. Lomalla on tarjolla monipuolista ohjelmaa, luentoja, ohjattua liikuntaa ja yhteistä aikaa lomaryhmän kanssa. Loma ei ole kuntoutusta tai hoitoa vaan omien voimavarojen vahvistamista. Ilman mahdollisuutta tuettuun lomaan, yli 80% lomalaisista olisi jäänyt kotiin.

Nasy – Naiset Yhdessä ry:n lomat ovat kaikille avoimia. Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Vuonna 2016 tuettu loma myönnettiin 655 henkilölle, joista 401 oli ensikertalaisia. Hakijoita oli yhteensä 1542. Lomalaisista 34% kertoi kärsivänsä mielenterveysongelmista, 54% fyysisistä sairauksista. Lomalaisista 40% oli yksinasuvia naisia (mukaan lukien yksinhuoltajat, jotka vastaavat talouden menoista itse), joista iso osa kokee myös yksinäisyyttä.
 
Vapaaehtoisilla on olennainen rooli yhdistyksen toiminnassa. Jokaisella lomalla on mukana vapaaehtoisia Nasy-ohjaaja, jolla on oma roolinsa lomaryhmässä. Tällaista toimintamallia ei ole muilla lomajärjestöillä. Vuosittain yhdistyksellä on reilu 20 vapaaehtoista lomaohjaajaa, ja tämän lisäksi vapaaehtoisista koostuva hallitus, jonka puheenjohtajana minulla on jatkossa ilo ja kunnia toimia. Yhdistyksen toiminta on tulevaisuudessakin vapaaehtoistyötä ihmisten hyväksi. Tarvitsemmekin mukaan lisää innokkaita vapaaehtoisia.
 
Oman haasteensa toimintaan tuo myös rahoituksen hankkiminen. Järjestöt joutuvat painimaan vuosittain rahoituksen ja kilpailutuksen ristipaineessa. Nasy saa rahoituksen toimintaansa Veikkaukselta minkä lisäksi tarvitaan omaa varainhankintaa. Lomavalintoja sääntelee laki raha-automaattiavustuksista mikä tarkoittaa sitä, ettei sama henkilö voi saada peräkkäisinä vuosina tuettua lomaa.
 
Tämän päivän ongelmat erilaisia kuin Nasy:n aloittaessa toimintaansa 1950-luvulla. Lomien tarve ei ole kuitenkaan vähentynyt – päinvastoin. Nasyn kaltaisen kolmannen sektorin toimijan pääfokus on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kun panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, kustannukset kevenevät palveluketjun toisesta päästä. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava myös jatkossa. Meillä ei ole varaa menettää osaavia järjestötoimijoita ja vapaaehtoisten kullanarvoista armeijaa.

Ota kantaa