Sisulla, ahkeruudella ja osaamisella

Blogi

Itsenäinen Suomemme täyttää tänä vuonna kunniakkaat 99 vuotta. Itsenäisyyspäivä hiljentää kunnioittamaan maamme itsenäisyyden puolesta taistelleita ja muistelemaan kuluneita vuosikymmeniä. Matka ei ole ollut mutkaton, saati helppo, vaan se on vaatinut vastuullisilta ja isänmaallisilta suomalaisilta suuria ponnistuksia.

Puolustusvaliokunnan jäsenenä oma huomioni ja kiinnostukseni on ennenkaikkea turvallisuus- ja puolustusasioissa. Turvallisuustilanne ympärillämme on jatkuvasti kiristynyt. Voimapolitiikka on tehnyt paluun eikä sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uhkaamista voida sulkea pois. Puolustusvoimat on ollut viime vuosina ankarammalla säästökuurilla kuin mikään muu hallinnonala. Toimintoja on leikattu ja henkilökuntaa vähennetty. Pienemmillä resursseilla ja henkilöstöllä pitää nyt vastata entistä monimuotoisempiin ja yllättävämpiin uhkiin. Yhtälö on hyvin haastava. Eduskunnalle ensi vuonna annettavalta puolustusselonteolta odotetaa vastauksia moniin merkittäviin kysymyksiin. 

Myös Donald Trumpin valinta maailman mahtavimman maan korkeimpaan virkaan on aiheuttanut paljon huolta Atlantin molemmin puolin. Epävarmuutta lisää se, etteivät parhaimmatkaan asiantuntijat pysty ennakoimaan, millaista presidentti Trumpin politiikka todellisuudessa tulee olemaan. Toivoa sopii, että valta ja vastuu kesyttävät populistin.

Suomi on pieni maa niin hyvässä kuin pahassa. Me emme ole Yhdysvaltain prioriteettilistan kärjessä millään sektorilla. Vaikka liiallisia kauhukuvia on turha lietsoa, on pienen maan nyt oltava erityisen valppaana. Suomen on aktiivisesti rakennettava suhteita uuteen hallintoon valtiojohdon ja suurlähetystön toimesta mutta myös kaikissa kansainvälisissä järjestöissä. Parhaiten tämä tapahtuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomen kannalta ei nimittäin ole yhdentekevää, mihin viiteryhmään Yhdysvaltain uusi hallinto Suomen luokittelee. Suomi on osa Pohjoismaita ja EU:n ulkoraja kulkee meistä itään.

Kansainvälisyyttä, liberaalia demokratiaa ja avoimuutta haastetaan tällä hetkellä enemmän kuin aikoihin. Lisääntynyt epävarmuus on saanut monet kääntymään yhä vahvemmin sisäänpäin. Vaikka huolia ja ratkaistavia haasteita on käsissämme paljon, emme saa unohtaa sitä, että Suomi on yksi maailman parhaista maista aina lehdistönvapaudesta ihmisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Tästä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö hiljattain muistutti. Ilman avoimuutta, yhteistyötä ja uskoa tulevaan emme ole koskaan pärjänneet, emmekä pärjää jatkossakaan. 

Talouden saaminen takaisin terveemmälle uralle ei ole suinkaan ollut istuvalle hallitukselle helppo tehtävä, vaan se on tarkoittanut kipeitä säästöjä, tinkimistä ja luopumista. Vaikeita päätöksiä tulee olemaan edessä jatkossakin. Niillä ei kerätä suosiota, mutta ne ovat sitäkin välttämättömämpiä. Kun tuntee historian tapahtumat, on helpompaa kulkea tietä eteenpäin. Suomalaiseen kansanluonteeseen ei kuulu luovuttaminen haasteiden edessä. Sisulla, ahkeruudella, osaamisella ja päämäärätietoisuudella jatkamme työtä paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Ota kantaa