Ajatuksia tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

Blogi

Kaupunginvaltuustossa käsittelimme kaupungin tilinpäätöstä sekä arviointikertomusta. Omassa puheessani kommentoin joitakin arviointikertomuksen kohtia. Kokoomuksen Wille Rydmanin johtaman tarkastuslautakunnan raportissa todetaan, että sen esittämiin suosituksiin on toimialoilla suhtauduttu vakavasti, ja suurin osa suosituksista on johtanut toimenpiteisiin. Suositukset on myös todettu relevanteiksi. Siksi tarkastuslautakunta ansaitsee kiitokset arvokkaasta työstä. Kaupunkitasoisista arvioinneista tarkastuslautakunta on nostanut esille tasa-arvon miesten ja naisten […]