Maahanmuuttajaoppilaat voimavaraksi Suomelle

Tiedotteet

Aloite Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokoukseen.

Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri ry esittää, että opetukseen kohdistuvissa talouden tasapainottamistoimissa huolehditaan siitä, että koulutuksen tasa-arvo toteutuu myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla.

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä perusopetuksessa kasvaa tulevina vuosina. Perusopetuksella on suuri merkitys maahanmuuttajaperheiden kotoutumisessa ja heidän lastensa tulevaisuuden rakentumisessa. Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen 15 vuoden iässä on heikompaa matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä kuin kantaväestöllä. Erityisesti on tärkeää kannustaa tyttöjä jatkamaan opintojaan, jotta he voivat käyttää resurssinsa täysimääräisesti. EU-maiden ulkopuolelta tulevien perheiden tytöillä on poikia suurempi riski jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle peruskoulun jälkeen. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tulee saavuttaa riittävä osaaminen siirtyä jatkamaan opintoja toisen asteen koulutukseen. On tärkeää integroida nuoret maahanmuuttajat yhteiskuntaan, jotta he voivat antaa työpanoksensa ja osaamisensa Suomen rakentamiseen.

Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri ry esittää, että edustajakokous velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa ja Kokoomuksen ministeriryhmää huolehtimaan maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksista myös vaikeassa taloustilanteessa.