Elämää Vaasankadulle!

Blogi

Kaupunginvaltuusto päätti keskiviikon kokouksessa palauttaa vastauksen Emma Karin ja minun tekemääni aloitteeseen Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi. Mikä on mahtavaa!

 

Alkuperäisessä aloitteessa ehdotimme, että Vaasankatu muutettaisiin kävely- tai pihakaduksi. Näin kävelykeskustaa saataisiin vähitellen laajennettua ydinkeskustan ulkopuolelle. Vaasankatu olisi siksi erinomainen kohde, että siellä on useita ravintoloita ja läpiajoliikenne kadulla on vähäistä.

 

Muutosta puoltaisi sekin, että nykyiset kadun noin 90 asukaspysäköintipaikkaa voidaan korvata lisäämällä viistopysäköintiä lähikaduilla. Turhan läpiajoliikenteen estämiseksi ja alueen liikenteen rauhoittamiseksi tulisi selvittää myös mahdollisuudet muuttaa Harjukatu ja Kustaankatu pihakaduiksi.

 

Aloitevastauksessa aloitteen ideaan suhtauduttiin myönteisesti. Kaupunginhallitus katsoo Vaasankadun soveltuvan toimintojensa, sijaintinsa ja mittakaavansa puolesta keskimääräistä paremmin houkuttelevaksi ja viihtyisäksi kävely-ympäristöksi.

 

Kävelykeskustan laajentamista ydinkeskustan ulkopuolelle pidetään myös kannatettava ajatuksena. Mutta toteutus lässähtää rahoituksen puutteeseen. Liikennejärjestelyihin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa uusia kävelykatuja ydinkeskustan ulkopuolelle ainakaan lähivuosina.

 

Valtuustossa vihreiden Hannu Oskalan aloitteesta kuitenkin lähdettiin pohtimaan, voitaisiinko asia toteuttaa kevyemmin. Se nimittäin on totta, että Vaasankadun uusiminen kokonaan kävelykaduksi maksaisi kohtuullisen paljon, eikä meillä ole välttämättä siihen varaa.

 

Helsinkiä vaivaa välillä mielestäni turhaan mammuttitauti. Asiat halutaan tehdä heti perusteellisesti. Kävelykaduksi muuttamisen ei kuitenkin tarvitse tarkoittaa sitä, että koko katuprofiili uusitaan. Vähemmälläkin pääsee.

 

Yksinkertaisimmillaan kävelykadun saa aikaiseksi sulkemalla autoliikenteen esim. betoniporsaiden avulla. Huoltoajon sallivan liikennemerkin voi pystyttää toiseen päähän. Eikä tähän kulu kuin muutama tonni rahaa.

 

Niinpä valtuustossa päätettiin kokeilla, miten Vaasankatu toimisi kävelykatuna väliaikaisratkaisuin, esimerkiksi kesäaikana. Silloin kuin Suomessa muutenkin kävelykaduista on iloa. Ja syksyn koittaessa palataan vanhaan järjestelyyn. Järkevää, sanon minä. Ja jos kokemukset ovat hyviä, voidaan kokeilua jatkaa. Jos taas ajatus osoittautuu päättömäksi, ei mitään pysyvää ole rakennettu.