Kuulumisia

Blogi

Kaupunginvaltuuston kokouksen kyselytunnin kysymys kuntalaisten eriarvoisuudesta terveyspalveluiden saatavuudessa herätti monenlaisia kommentteja. Joidenkin mukaan “lähes kaikki on pielessä”. Toisaalta löytyi myös niitä, joiden mielestä terveyspalvelut toimivat pääosin hyvin, ja vain joissain osissa tai asioissa on parantamisen varaa. Itse olen enemmän jälkimmäisen vaihtoehdon kannalla. Suuri osa helsinkiläisistä on tyytyväisiä terveyspalveluihin mittausten mukaan, mutta esim. lääkäripulasta aiheutuneita haittoja ja tyytymättömyyttä on tullut ilmi erityisesti itäisessä Helsingissä. Terveyskeskus on kuitenkin jo ripeästi ryhtynyt toimiin kysymyksessä mainittujen Kivikon ja Kontulan terveysasemien ongelmissa.

Valtuusto valitsi 5 jäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) valtuustoon alkavaksi toimikaudeksi, ja tulin itse valituksi Kokoomuksen edustajaksi. Toinen Kokoomuksen edustaja on Aatos Hallipelto. Muut valitut ovat Maija Anttila, Kalle Könkkölä ja Sirkku Ingervo. Varmasti mielenkiintoinen ja haastava tehtävä!

Tällä kertaa keskustelua herättäviä asioita valtuustossa olivat Laajasalon ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman kustannusten kasvaminen talousarvion mukaisesta kaksinkertaiseksi. Kasvulle oli hyvät perusteet, mutta pohdintaa käytiin siitä, tulevatko hankkeet riittävän hyvin valmisteltuina ensimmäiseen käsittelyyn, ja onko mahdollista että kustannukset nousevat näin paljon alkuperäisestä arviosta. Toinen kiihkeätäkin sananvaihtoa aiheuttanut asia oli Lehtisaaren asemakaavan hyväksyminen. Ostoskeskuksen purkaminen ja senioritalon sijainti kyseenalaistettiin. Keskustelun ja äänestysten jälkeen kaava kuitenkin hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan.

Loppuilta klo 22 saakka kului valtuutettujen tekemien 43 aloitteiden käsittelyyn. Lehdistä olemme voineet jo lukea eniten mielenkiitoa herättäneistä aloitteista. Esim. vesijohtoveden käyttö kaupungin tilaisuuksien tarjoilussa, bussien ikkunamainokset ja pyöräparkkien perustaminen nousivat aloitteista esille. Tämän päivän lehdessä huomioitiin näyttävästi kokouksessa jätetty aloite aloitteiden tekemisen kustannuksista. Aloitteiden laatimisen rajoittaminen on vastoin demokratian pelisääntöjä, mutta jonkinlaista harkintaa olisi varmasti syytä käyttää aloitteiden tekemisessä, sillä ne virkamiehet, jotka aloitteisiin vastaavat, ovat myös vastuussa palvelujen kehittämisestä. Valtuutetuilla on siten mahdollisuus vaikuttaa, mihin virkamiehet työaikaansa käyttävät. Ja monet asiat selviävät soittamalla virkamiehelle ja kysymällä, onko kyseinen asia jo hoidossa.

Kaunista viikonloppua!

Seija

The post Kuulumisia appeared first on Seija Muurinen.